• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3909948
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Vernepleiere/sykepleiere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunens tiltak skal tilrettelegges ut fra den enkeltes særlige behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten består av 8 avdelinger, hvorav Botiltak Torstrand er en av disse.

Botiltak Torstrand er en avdeling hvor hovedvekten av våre tjenester gis ut i fra et habilitering- og rehabiliteringsperspektiv, til mennesker med medfødt eller ervervet skade. Avdelingen består i dag av dedikerte medarbeidere som har et høyt fokus på brukermedvirkning og empowerment, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Vi har et åpent og inkluderende arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig veiledning og personlig utvikling i et godt fagmiljø.

Vi har nå ledig en 100 % miljøterapeut-stilling. Tiltredelse august 2021.
Stillingen innebærer turnus med arbeid p.t. hver 4. helg.

Vi har også et 75 % vikariat for sykepleier/vernepleier med samme vilkår med oppstart 1.9. og varighet 12 måneder. 

Skrive gjerne i søknaden hvilke stilling du søker. 

Arbeidsoppgaver:

Våre vernepleiere og sykepleiere

 • planlegger og gjennomfører helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak
 • utformer kortsiktige- og langsiktige tiltaksplaner, målsetninger og ressursbeskrivelser.
 • bygger relasjoner og driver motivasjonsarbeid for å skape endring hos brukere av tjenesten
 • utøver pårørendesamarbeid og øvrig samarbeid med eksterne instanser
 • skaper en trygg og variert hverdag for brukerne innenfor rammen av deres individuelle forutsetninger.
 • driver kollegaveiledning
 • implementerer/legger til rette for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger 

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier eller sykepleier med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra målrettet miljøarbeid
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med ervervet funksjonshemming
 • Erfaring fra arbeid med habilitering/rehabilitering og/eller helsefremmende arbeid
 • Førerkort

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å jobbe med mennesker
 • Du evner til å skape relasjoner og nettverk
 • Du har evner til å tilpasse og reagere på forandring
 • Du anvender ekspertise og teknologi

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et utviklende fagmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Velferdstilbud for ansatte
 • Kommunen er aktiv i arbeid med alternative arbeidstidsordninger

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3909948
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune