• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4096222
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Vernepleier / Avdelingskoordinator

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunen skal tilrettelegge tiltak ut fra den enkeltes særlige behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten består av 8 avdelinger, hvorav Avlastning barn og unge er en av disse. 

Avlastning barn og unge gir avlastning til familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen består blant annet av to avlastningsboliger med heldøgns drift. Vi har et åpent og inkluderende arbeidsmiljø, med en personalgruppe som består av bred tverrfaglig bakgrunn. 

Vi har nå ledig to 100% stillinger i turnus med arbeid hver 4 helg. Stillingene er fordelt på Kråkefjellveien og Frigg avlastningsboliger, men du må påregne omdisponering innad i avdelingen og ved behov til andre avdelinger. 

En av stillingene er en kombinasjonsstilling, hvorav 50% av stillingen er som avdelingskoordinator. Avdelingskoordinator skal bistå avdelingsleder i daglig drift.

Vi ønsker deg som er flink til å skape gode relasjoner med de som mottar avlastningstjenester og deres familie. Du bør ha god orden og stor arbeidskapasitet. Du tåler et hektisk miljø, er faglig sterk og løsningsorientert.

Arbeidsoppgaver:

Vernepleier har: 

 • Primærkontaktansvar
 • Koordinatoroppdrag og utarbeider individuelle planer
 • Fagutviklingsoppgaver
 • Oppgaver med veilede kollegaer
 • Ansvar med å utarbeide, gjennomføre og evaluere individuelt tilrettelagte tiltak
 • Ansvar for samarbeid med pårørende, andre kommunale instanser og spesialisthelsetjenesten
 • Oppgaver med å følge opp prosedyrer og retningslinjer i avdelingen
 • Noen administrative oppgaver

Tilleggsoppgaver Avdelingskoordinator

 • Støtter avdelingsleder i å ivareta daglig drift
 • Bistår avdelingsleder/ verneombud med risikoanalyser, kvalitetssikring, forbedring og utvikling
 • Medansvar for faglig samhandling internt i avdelingen, virksomhet og mot andre virksomheter
 • Medansvar for intern koordinering av studenter, elever og lærlinger
 • Være forbedrings- og utviklingsorientert, og gjennom dette bygge kommunens positive omdømme
 • Delta i nettverk for avdelingskoordinatorer

Kvalifikasjoner:

 • Du har autorisasjon som vernepleier
 • Du har kunnskap og erfaring med målrettet miljøarbeid
 • Du har bred erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming
 • Du har kunnskap om og erfaring med utfordrende atferd
 • Du har førerkort på personbil manuell og automat

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, målrettet og løsningsorientert
 • Du er effektiv og har stor arbeidskapasitet
 • Du er trygg i møteledelse og vanskelige samtaler
 • Du er god til å skape relasjoner med brukere og pårørende
 • Du er lojal til beslutninger som tas

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Varierte oppgaver
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Gode pensjons- forsikringsordninger


Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4096222
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune