• Bedrift
  Lørenskog kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2022
 • Sted:
  LØRENSKOG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  LØRENSKOG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4588049
 • Se her for andre jobber fra Lørenskog kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lørenskog kommune

Vernepleier 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bo- og omsorgstjenesten (BOT) i Lørenskog kommune gir tjenester til innbyggere med behov for tilrettelagte tjenester.  Virksomheten består av 5 avdelinger fordelt på 11 driftsenheter. Vi er opptatt av fag, kompetanse og brukerrettet fokus. De ulike driftsenhetene tilbyr individuelle tjenester til mennesker med ulike behov. 

Vi søker nå etter vernepleiere med kompetanse innen målrettet miljøarbeid, med et engasjement for brukergruppen og et ønske om å bidra med vernepleierfaglig kompetanse i et tverrfaglig arbeidsmiljø. 

Avdeling 3 gir tjenester til unge voksne med mange ressurser og ulike bistandsbehov. Selvbestemmelse og beslutningsstøtte er sentral i all vår samhandling og bistand. Tjenestene tilrettelegges individuelt etter Helse- og omsorgstjenesteloven, faglig forankret i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk tilnærming. 
Bo- og omsorgstjenesten er i en omstillingsprosess, og avdeling 3 består av driftsenhetene Bårliskogen Nord og Bårlibråten 11. Vi har stort fokus på å bygge robust fagkompetanse i samarbeid med våre fagrådgivere i BOT, spesialisthelsetjenesten og andre avdelinger i virksomheten. Hos oss blir du en viktig lagspiller i et travelt, hyggelig og spennende fagmiljø. Du vil bli kollega til vernepleiere, sykepleiere og annen helse- og sosialfaglig høgskolekompetanse, fysioterapeut, helsefagarbeidere, aktivitør, barne- og ungdomsarbeider m.fl.
I avdeling 3 jobber vi i team, med mål om at alle ansatte skal tildeles ansvar og roller etter kompetanse. Akkurat nå er vi i ferd med å etablere team rundt to ungdommer som vi nylig har blitt kjent med. Vi jobber kontinuerlig med å øke kompetansen rundt målrettet miljøarbeid, forebyggende tiltak og HOL kap 9.

Som vernepleier vil du bli tildelt rolle som primær- eller sekundærkontakt. Du vil i samarbeid med ledelsen være ansvarlig for å ivareta en helhetlig omsorg for en eller flere tjenestemottakere. Det er en forventning om at du skal kunne utarbeide, implementere og kvalitetssikre rutiner, prosedyrer og tiltak.

Du vil ha en sentral rolle i samarbeidet med kolleger, pårørende og det faglige nettverket internt og eksternt. 

Du vil få gode muligheter for fagutvikling gjennom interne og eksterne kurs, samt deltagelse i ulike ressursgrupper på tvers i virksomheten.
Stillingen innebærer turnusarbeid med dag og kveldsvakter, og p.t. jobb hver 4.helg
Vernepleiere i HOM i Lørenskog kommune lønnsplasseres 40 000,- over KS tariff

Arbeidsoppgaver:

 • Primærkontakt, sekundærkontakt
 • Direkte tjenesteyting forankret i målrettet miljøarbeid 
 • Utarbeidelse og oppfølging av IP, målvalgsplaner, rutiner, prosedyrer og tiltak 
 • Utarbeidelse og oppfølging av vedtak etter HOL kap 9
 • Veiledning og opplæring av kollegaer, studenter og lærlinger
 • Ressursperson i relevante ressursgrupper i virksomheten
 • Andre ansvarsområder- og oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier 
 • Søkere som har relevant helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning, kan tas med i vurderingen ved utvelgelse av kandidater til stillingen.
 • Kompetanse innen målrettet miljøarbeid forankret i anvendt atferdsanalyse
 • God kunnskap om HOL kap 9 og gjeldende lovverk
 • God kunnskap om legemiddelhåndtering
 • God kunnskap om dokumentasjonskrav i henhold til relevant lovverk
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Gode veilednings- og opplæringsferdigheter
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Førerkort klasse B 
 • Egnethet vil bli særlig vektlagt

  Personlige egenskaper:

  Vi ser etter deg som ønsker å være med og utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø, og som:

  • er handlekraftig og initiativrik, og har gode ferdigheter for åpen kommunikasjon og samarbeid
  •  kan håndtere situasjoner i tråd med god yrkesetikk og faglig forsvarlighet
  •  har gode organisatoriske ferdigheter, og kan drive selvledelse ved å iverksette, gjennomføre og  avslutte arbeidsoppgaver selvstendig
  •  arbeider systematisk og målrettet i henhold til gjeldende planer, tiltak og mål
  •  tar imot og gir veiledning og opplæring
  •  kan identifisere og definere problemstillinger, og se løsninger ut fra en helhet og sammenheng
  •  er kvalitetsbevisst og utviklingsorientert
  •  ønsker å arbeide i en organisasjon som setter brukerrelatert kompetanse høyt

  Vi tilbyr:

  • Et tverrfaglig, godt arbeidsmiljø - med fokus på den enkeltes ressurs, faglige kompetanse og egnethet
  • En personalgruppe som verdsetter et godt fag- og arbeidsmiljø
  • Ukentlige personal- og fagmøter
  • Veiledning og opplæring av våre fagrådgivere innen målrettet miljøarbeid, legemiddel og smittevern 
  • Gode pensjon og forsikringsordninger
  • Introduksjonskurs for nytilsatte, internkurs, samt eksterne kurs innen rel. fagområder
  • Egne ressursgrupper på tvers i tjenesten
  • Firmahytte på fjellet
  • Bedriftsidrettslag
  • Vernepleiere lønnplasseres  ca 40 000,- over KS tariff
  • Gode velferds- og pensjonsordninger

   Ansatte i Lørenskog kommune må kunne identifisere seg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommuneønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke. I henhold til Offentleglova §25 kan opplysninger om søkere bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke bli ført opp på søkerlista. Krav om gyldig politiattest jfr. helsepersonelloven §20a og helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 og 5-4a.
   

  • Bedrift
   Lørenskog kommune
  • Søknadsfrist
   17.05.2022
  • Sted:
   LØRENSKOG
  • Stillingstype:
   Heltid
  • Bransje:
   Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
  • Utdanningskrav:
   Påkrevet
  • Arbeidserfaring:
   Ønskelig
  • Fylke:
   VIKEN
  • Arbeidssted:
   LØRENSKOG
  • Land:
   NO
  • Antall stillinger:
   1
  • karriere-kode:
   4588049
  • Se her for andre jobber fra Lørenskog kommune