Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lørenskog kommune

Vernepleier 1 - Fagansvarlig 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bo- og omsorgstjenesten i Lørenskog kommune gir tjenester til innbyggere med behov for tilrettelagte tjenester.  Vi er 5 avdelinger fordelt på 11 driftsenheter. Vi er opptatt av fag, god kvalitet og brukerrettet fokus. De ulike driftsenhetene tilbyr individuelle tjenester til mennesker med ulike behov. Virksomheten er under utvikling, og avdeling 1 består av driftsenhetene Hagasvingen 15 og Rugdeveien B. Vi søker nå fagansvarlig vernepleier med kompetanse innen anvendt atferdsanalyse, engasjement for brukergruppen og som brenner for personalopplæring og etablering av fagmiljø. 

Hagasvingen 15 gir tjenester til voksne med mange ressurser og ulike bistandsbehov. Selvbestemmelse og beslutningsstøtte står sentralt i all samhandling og  tjenesteyting. Tjenestene tilrettelegges individuelt etter Helse- og omsorgstjenesteloven, faglig forankret i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk tilnærming. 
Bo- og omsorgstjenesten er i en omstillingsprosess, og avdeling 1 har stort fokus på å bygge bred robust fagkompetanse i samarbeid med fagrådgivere i BOT, spesialisthelsetjenesten og andre avdelinger i virksomheten. 
Hos oss blir du en viktig lagspiller i et travelt, hyggelig og spennende fagmiljø. Du vil bli kollega til fagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og annen helse- og sosialfaglig høgskolekompetanse.
I avdeling 1 jobber vi kontinuerlig med å øke kompetansen rundt HOL kap. 9 og ulike forebyggende tiltak som f.eks opplæringsmetoder, motivasjonssystem og etablering av nye ferdigheter. 

Som fagansvarlig vernepleier  vil du ha ansvar for å etablere og opprettholde faglig forsvarlighet, samt sørge for utvikling, implementering og kvalitetssikring av våre tjenester. Du vil ha en sentral rolle i samarbeidet med kolleger, pårørende og det faglige nettverket internt og eksternt. Du vil få gode muligheter for fagutvikling gjennom interne og eksterne kurs, samt deltagelse i ulike ressursgrupper på tvers i virksomheten.
Stillingen innebærer 37,5 t/uke, i hovedsak dagtid med jobb hver 4.helg. Fri alle helligdager. 
Vernepleier 1 i HOM lønnsplasseres 50 000,- over KS tariff

Arbeidsoppgaver:

 • Deltagelse i driftsenhetens lederteam
 • Ansvar for faglig forsvarlighet ved driftsenheten
 • Ansvar for opplæring og veiledning av personal, studenter og lærlinger
 • Ansvar for implementering av målrettet miljøarbeid forankret i anvendt atferdsanalyse
 • Pådriver for utvikling av fagkompetanse ved driftsenheten
 • Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av planer og tiltak 
 • Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av vedtak jf HOL kap 9
 • Ansvar for legemiddelhåndtering ved driftsenheten
 • Delta i relevante ressursgrupper
 • Delta i tjenesteyting ved behov
 • Bidragsyter til godt pårørendesamarbeid
 • Endringstakten er høy, og det må påberegnes endringer i arbeidsoppgaver ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis Bachelor i vernepleie med autorisasjon. 
 • Annen 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning kan vurderes dersom kandidaten har minimum 5 års arbeidserfaring med målrettet miljøarbeid basert på atferdsanalytiske prinsipper. 
 • Fordel med relevant videreutdanning 
 • Kompetanse innen målrettet miljøarbeid forankret i anvendt atferdsanalyse
 • God kompetanse innen HOL Kap. 9 og PBRL Kap. 4
 • Gode kunnskaper om dokumentasjonskrav i henhold til relevant lovverk
 • God kunnskap om legemiddelhåndtering
 • Gode veilednings- og opplæringsferdigheter
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Du må være meget god i norsk muntlig og skriftlig framstilling
 • Fordel med førerkort klasse B 
 • Krav om gyldig politiattest jf. hpl §20 og hol §5-4 og 5-4a, må fremsettes før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Er handlekraftig og initiativrik, og har gode ferdigheter for åpen kommunikasjon og samarbeid 
 • Kan håndtere situasjoner i tråd med god yrkesetikk og faglig forsvarlighet 
 • Har gode organisatoriske ferdigheter, og kan drive selvledelse ved å iverksette, gjennomføre og avslutte arbeidsoppgaver selvstendig
 • Arbeider systematisk og målrettet i henhold til gjeldende planer, tiltak og mål
 • Tar imot og gir veiledning og opplæring
 • Kan identifisere og definere problemstillinger, og se løsninger ut fra en helhet og sammenheng
 • Er kvalitetsbevisst og utviklingsorientert
 • Ønsker å arbeide i en organisasjon som setter brukerrelatert kompetanse høyt 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Veiledning og opplæring av våre fagrådgivere innen målrettet miljøarbeid 
 • Introduksjonskurs for nytilsatte, internkurs, samt eksterne kurs innen rel. fagområder
 • En ansattgruppe som verdsetter et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Egne ressursgrupper på tvers i tjenesten
 • Firmahytte på fjellet
 • Bedriftsidrettslag
 • Gode pensjon og forsikringsordninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ansatte i Lørenskog kommune må kunne identifisere seg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommuneønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke. I henhold til Offentleglova §25 kan opplysninger om søkere bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke bli ført opp på søkerlista.