• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4233646
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Vernepleiar/ miljøterapeut

Gulen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PU-tenesta har base på Dalsøyra, men yter bistand til brukarar i heile kommunen. 

Gulen kommune har ledig inntil 100% vikarstilling som miljøterapeut frå 03.01.22 - 30.11.22. Stillinga har for tida turnus med både ordinære vakter og langvakter inntil 13,5 timar, og arbeid 3. kvar helg. 

 

Arbeidsppgåver

 • Arbeid knytt til Helse og omsorgstenestelova kap 9
 • Legge til rette for og bistå personar med ulike funksjonsnivå i daglege gjeremål og fritidsaktivitetar
 • Følgje opp dei daglege rutinene
 • Andre oppgåver etter behov

Kvalifikasjonar

 • Godkjent utdanning (ev. autorisasjon) som vernepleiar eller andre relevante høgskuleutdanningar. Søkjarar utan høgskuleutdanning kan også verte vurdert. 
 • Kan delta på ulike aktiviteter som til dømes turar, bading i basseng, gardsbesøk og andre aktivitetstilbod
 • Førarkort klasse B (manuelt gir)
 • Kommuniserer godt på norsk

Personlege eigenskapar

 • Er engasjert og har fokus på målretta miljøarbeid og vert motivert av å yte gode tenester til personar med særskilde behov
 • Kan bidra til sjølvbestemmelse, inkludering og deltaking
 • Er stabil, fleksibel og reflektert over eigen arbeidspraksis
 • Har gode samarbeidsevner, er positiv til endring og utvikling og bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

 

 
 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4233646
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune