Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Verkstadansvarleg for bussparken til Haukeliekspressen i Åmot i Vinje

Vil du bli serviceansvarleg for bussparken til Haukeliekspressen?

Stillinga er underlagt Verkstadleiar i Seljord og arbeidet består av reparasjonar, service og vedlikehald av bussane til Haukeliekspressen i nært samarbeid med Verkstadleiar og Trafikkleiar. 

DET ER ØNSKELEG AT DU HAR: 

 • fagbrev for reparatør av tunge køyretøy 
 • førarkort kl. B, D (vi kan hjelpe til med kl. D) 
 • erfaring frå bil, tungbil og anlegg mm. 
 • innsikt og interesse for moderne køyretøyteknikk 
 • evne til å arbeide sjølvstendig. 

Må beherske norsk skriftleg og munnleg. 

VI KAN TILBY: 

 • gode løns- og arbeidsvilkår 
 • både pensjons- og gruppelivsforsikring. 
 • tilsetjing snarast råd 

Søkjar med anna relevant utdanning vil også bli vurdert. 

Spørsmål kan rettast til verkstadleiar Einar Krossbakken på tlf. 918 96 148. 

Søknad sendast innan 20. januar til: 

Telemark Bilruter AS 

Personalavd., Pb. 34, 3835 Seljord 

eller e-post: personal@telemarkbil.no

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater