• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  17.10.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085354
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Verksmester

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kommunalsjefområdet Eiendom og teknisk drift består av 6 virksomheter, hvor teknisk er en av virksomhetene med ca 85 ansatte.
Teknisk drift består igjen av 4 avdelinger: VAR, vei og trafikk, park og teknisk drift (Øya)
Teknisk drift utfører vedlikehold på veier, vann og avløpsnett, parker og friområder, samt andre behov kommunen har og som kan løses med vår maskinpark.
Teknisk drift har ansvaret for utførelse av mindre nyanlegg, utskiftning av rør, kummer og ventiler innenfor vann og avløp, sommer- og vinter vedlikehold, veivedlikehold, overvannsystemer, renhold, oppmerking, skilting, drift av bil- og maskinpark, mm.
Akutte hendelser omkring vannlekkasjer, kloakkstopp, veivedlikehold, overvann, snøfall, ekstremvær, assistanse til blålysetatene mv inngår i driftsavdelingens vaktordning.

Teknisk drift Øya (kommunalteknikk) leverer verkstedstjenester i hele teknisk virksomhet.
Maskinparken til teknisk avdeling består pt av: 
108 rullende enheter. (biler, lastebiler, anleggsmaskiner og hengere)
60 ulike objekter brukt til vintervedlikehold. (salsspreder, strøapparat, brøyteskjær, snøfres)
90 ulike småmaskiner (gressklippere, asfaltskjærere mv)
Det forventes ca 40% tidsbruk på kontor, og 60% ute på verkstedet med arbeidsbuksa på. Stillingen innebærer å jobbe i hele spekteret fra å feilsøke ett problem, via delebestilling og utbedring til kontroll av faktura og loggføring i vedlikeholdsregisteret. Vi bruker mye underleverandører på planlagt arbeid, men gjør akutte reparasjoner selv når tidsvinduet ikke tillater at vi venter på en underleverandør.
Stillingen er utpreget selvstendig, og rapporterer direkte til avdelingsleder teknisk drift.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer (men er ikke begrenset til) følgende oppgaver:

 • Økonomiske forvaltning av maskinparken, herunder å bestille, kontrollere faktura og følge opp kostnader mot budsjett.
 • Ansvar for at maskinparken har høyest mulig tilgjengelighet, altså er minst mulig på verksted.
 • Feilsøke, og om mulig utbedre, akutte feil.
 • Tilføre teknisk kompetanse i fm innkjøp av nye maskiner/enheter.
 • Holde verkstedbygg og verktøy i orden, herunder holde en god standard for ryddighet i bygget, sørge for at det er system på verktøy, deler og rekvisita, samt å sørge for etterfylling av nødvendige forbruksvarer i samarbeid med lageransvarlig.
 • Identifisere og finne løsninger knyttet opp mot tekniske forbedringsforslag eller utfordringer knyttet til maskinparken. Initiere ombygninger og forbedringer.
 • Lage og følge opp serviceprogrammer og system for forebyggende vedlikehold på alle enheter.
 • Lage nødvendige instrukser, og støtte fagarbeiderne, operatørvedlikehold.
 • Planlegge og gjennomføre daglig aktivitet, arbeidsoppgaver og enkeltoppdrag med god ressursforvaltning.
 • Arbeide i henhold til alle relevante lover, interne- og eksterne forskrifter og myndighetsbestemmelser.
 • Rapportering og loggføring.
 • Rapportere avvik, og iverksette eventuelle tiltak for å rette opp avvik; enten dette er internt eller mot oppdragsgiver. HMS- og kvalitets ansvar ihht rutiner og forskrifter.
 • Følge opp underleverandører.

For tiden må deltakelse i vaktordning påregnes.

Kvalifikasjoner:

Påkrevde kvalifikasjoner:

 • Relevant teknisk utdanning.
 • Relevant erfaring med attest/referanse fra liknende arbeid på verksted/servicebil.
 • Førerkort klasse B.
 • Snakker flytende norsk muntlig.
 • God skriftlig formuleringsevne og gode dataferdigheter.
 • Brukbare engelskkunnskaper i ft å finne, tolke og oversette informasjon fra Engelsk til norsk


Følgende kvalifikasjoner teller positivt;

 • Maskinførerbevis for anleggsmaskiner.
 • Førerkort kl. C (lastebil)
 • Kompetanse på elektro og hydraulikk på lastebil/anleggsmaskin.
 • Variert bakgrunn - kan litt om mange ting.
 • Erfaring fra arbeid med å etablere og drifte vedlikeholdssystem, styringssystem, rutiner, strukturer eller liknende.
 • Noe arbeid foregår i trange maskinrom, og det er tidvis noen tunge løft og ubekvemme arbeidsstillinger - derav kreves normalt god fysikk.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og løsningsorientert, men med gode kommunikasjons- og relasjonsbyggende evner.
 • Evne til å se løsninger på, og jobbe med,  sammensatte tekniske problemer i teori og praksis.
 • Strukturert, men fortsatt i stand til å håndtere raske endringer og iverksette raskt ifm hendelser som dukker opp i maskinparken.
 • Du er en som utfordrer din leder på hva som kan bli bedre, men er lojal til beslutninger som er tatt.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Positive, inspirerende og dyktige kolleger.
 • Mange interessante oppgaver og stor påvirkningskraft.
 • Gode velferdsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser, inklusiv attraktiv pensjonsordning og andre fordeler knyttet til KLP.
 • Lønnet spisepause.
 • Flexitidsordning med kjernetid etter avtale.
 • Lønn etter avtale.
For den rette kandidat;
 • Stor frihet og utviklingsmuligheter.

 

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 

Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  17.10.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085354
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune