Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Veileder ved NAV kontoret

2. gangs utlysning

NAV Karasjok har ledig 100 % fast stilling som veileder med tiltredelse snarest.

Arbeidet vil i hovedsak bestå av saksbehandling, råd og veiledning og oppfølging av personer til arbeid og aktivitet. Denne stillingen er en del av den kommunale bemanningen ved NAV Karasjok.

En veileder ved NAV Karasjok jobber tverrfaglig og må utvise fleksibilitet og evne til å arbeide med oppgaver innenfor flere overlappende fagområder. Veileder vil arbeide med helhetlig oppfølging av brukere med sikte på arbeid og aktivitet.

Arbeidsoppgaver

• Saksbehandling og oppfølging etter Lov om sosiale tjenester i NAV

• Kartlegging, veiledning og oppfølging av brukere

• Vurdering av tiltak og virkemidler for arbeid og aktivitet

Man må påberegne at endringer av arbeidsoppgaver kan skje.

Kvalifikasjoner

• Sosionom eller annen relevant utdanning fra høgskole eller universitet. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

• Erfaring fra fagfeltet og saksbehandling er ønskelig

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

• God IKT-kompetanse

• Personlig egnethet vektlegges høyt.

Avlønning etter gjeldende avtaleverk. Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til NAV leder på tlf. 918 03 316.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Staten tilbyr nedskriving av studielån med 10 % pr år. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd.

Søkere som har praksis bes å oppgi minst to referanser.

Søknadsfrist 4. juni 2019

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes: Kárášjoga gielda/Karasjok Kommune, Ansettelsesutvalget, 9730 Kárášjohka/Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no.

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier