• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  01.06.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5111897
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 26.05.2023
Ledig stilling

Gulen kommune

2. gongs utlysing, Vegvoktar 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gulen kommune ligg vakkert til ved innløpet til Sognefjorden. Kommunen består av både fjell og kystlandskap, med 1500 øyer, holmar og skjær, som innbyr til eit aktivt friluftsliv både på land og ved sjøen. Kommunen har har 2300 innbyggjarar, ledig barnehageplass, og eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. 

Vi har ledig 100% fast stilling som vegvoktar frå snarast/etter avtale. Stillinga ligg til avdeling Eigedomsforvaltning, kor me har 24 tilsette som jobbar med bygg/eigedomsforvaltning, reinhald, veg, vatn og avløp, samt prosjekt/byggeleiing innanfor fagfelta. Denne stillinga vil vere lagt til oppmøtestad Eivindvik, men heile kommunen vert arbeidsstad. Vegvoktaren har i hovudsak ansvar for drift og vedlikehald av om lag 134km kommunal veg. 

Arbeidsoppgåver:

 • Drift og vedlikehaldsoppgåver på kommunale vegar, kaier, VA-anlegg og uteområde
 • Oppfølging/utføring av drift og vedlikehaldsprosjekt i eiga regi eller i samarbeid med ekstern entrepenør
 • Internkontrollar og avviksrapportering/utbetring
 • Skjødsel av grøntområde
 • Andre oppgåver som måtte kome til

Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev innanfor relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for manglande fagbrev
 • Relevant arbeidserfaring 
 • Har grunnleggande datakunnskap
 • Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • Krav om førarkort kl B, C1, BE og T over 3,5
 • Ynskjeleg med klasse C, kompetansebevis arbeidsvarsling 1, lift, motorsag, og YSK

Personlege eigenskapar:

 • Evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillingar
 • Kunne arbeide sjølvstendig og i samarbeid med andre
 • Er strukturert, systematisk og leverer arbeid av god kvalitet
 • Løysingsorientert, fleksibel og sørvisinnstilt
 • Har gode samarbeidsevner og er ein god lagspelar
 • Er initiativrik og likar å halda seg fagleg oppdatert
 • Trivst med fysisk arbeid
 • Å vere personleg eigna vil verte vektlagt ved tilsetjing

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Løn etter tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  01.06.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5111897
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 26.05.2023