Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vedlikeholdsplanlegger

Yara Porsgrunn er en stor aktør innenfor produksjonssystemet til Yara International ASA.

Ved fabrikkanleggene i Porsgrunn framstiller Yara ammoniakk, salpetersyre og mineralgjødsel, samt produkter for industrielle formål.
Vi produserer mer enn tre millioner tonn mineralgjødsel pr. år. Yara Porsgrunn er Norges største fastlands eksportbedrift med en omsetning på ca. 7 milliarder NOK pr. år.

Vedlikeholdsavdelingen ved Yara Porsgrunn er delt inn i 3 vedlikeholdsområder. Disse er ammoniakkområdet, salpetersyreområdet og ferdigvareområdet. Hovedtyngden av plankontorets oppgaver er innenfor mekaniske fag. Plankontoret ved Yara Porsgrunn blir nå organisertsom en egen enhet innenfor vedlikehold og støtter alle tre vedlikeholdsområdene.

Stilling som Vedlikeholdsplanleggere lyses ut for å styrke planleggingsfunksjonen innenfor Vedlikehold ved Yara Porsgrunn.

Ansvar:
  • Planlegging av vedlikeholdsoppdrag i fabrikkanleggene både i det daglige og mot revisjonsstanser
  • Utarbeide og følge opp 14-dagersplaner og revisjonsstansplaner i samarbeids med koordinatorer i drift, vedlikehold og hos veldikeholdpartner
  • Aktivt bidra i Helse-, Miljø - og Sikkerhetsarbeidet i anleggene gjennom god planlegging og oppfølging av arbeid
  • Bidra aktivt i forbedringsarbeid for å sikre høy regularitet og optimal utnyttelse av fabrikkanleggene

Profil
  • Fagbrev mekanisk disiplin
  • Relevant erfaring fra industri-/fabrikkanlegg
  • Teknisk fagskole er en fordel
  • Ønskelig med erfaring med bruk av SAP
  • Gode samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
  • Evne til å arbeide systematisk og målrettet

Om arbeidsgiveren

Yara delivers solutions for sustainable agriculture and the environment. Our fertilizers and crop nutrition programs help produce the food required for the growing world population. Our industrial products and solutions reduce emissions, improve air quality and support safe and efficient operations. Founded in Norway in 1905, Yara has a worldwide presence with sales to 150 countries. Safety is always our top priority.