• Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2021
 • Sted:
  TYSSE
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  TYSSE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3920728
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune

Vedlikeholdsarbeider teknisk drift

Samnanger kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eining for teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale eigedommar, vegar, vass- og avløpsanlegg, og reinhaldet i kommunen. Eining for teknisk drift er ei sørvisretta verksemd som held til i lokala til BKK på Frøland. Samnanger kommune har ledig 100 % stilling i driftsavdeling med særskilt ansvar for kyrkjegard og grøntanlegg ved eining for teknisk drift.

 Arbeidsoppgåver:

 • Drift og vedlikehald av kyrkjegard, kommunale bygningar og uteområde/parkar
 • Drift og vedlikehald av vegar og gatelys
 • Drift og vedlikehald av idrettsanlegg og baseng
 • Kvalitetssikring, internkontroller og aviksrapportering
 • Kan bli mulig å inngå i kommunen sine beredskapsplanar med teknisk vakt, brøytevakt og ev brannvakt
 • Andre arbeidsoppgåvar innenfor fagfelta kan bli tillagt stillinga

Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev innan relevante fagområder
 • Har relevant erfaring frå arbeidslivet
 • Har grunnleggjande datakunnskapar
 • Har førarkort, min kl B

Personlege eigenskapar:

 • Må kunna forhalda seg til kommunens innbyggjarar
 • Kan arbeida sjølvstendig og kan lett tilegna seg nye oppgåver
 • Er initiativrik og likar å halda seg fagleg oppdatert
 • Har ei strukturert arbeidsform
 • Trivst med fysisk arbeid
 • Personlege eigenskapar vert vektlagde. Personen me søkjer må vere samarbeidsviljug og ha dei personlege eigenskapane me ser etter


Me tilbyr:

 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Tilsette blir meldt inn i KLP, og med offentleg tenestepensjon får dei ein av Norges beste pensjonsordningar. Ordninga dekker alderspensjonar, AFP, uførepensjon, etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Me ønsker eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre tilsette skal gjenspeigla befolkninga forøvrig. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggja til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP sin pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselskap.

 
 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2021
 • Sted:
  TYSSE
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  TYSSE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3920728
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune