Vaktsjef "4ETG"

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

4ETG søker vaktsjef med teft for engasjement hos unge følgere. Vaktsjef er ansvarlig for alle 4ETGs publiseringer og skal produsere innhold til prosjektets sosiale kanaler.

Arbeidsoppgaver:

Lede ideutvikling og gjennomføring av ideer og saker i tett samarbeid med redaksjonene.
Ansvar for å prioritere innhold daglig og i et fremtidsperspektiv. 
Ansvar for publiseringer på YouTube, NRK og sosiale medier.
Ansvar for å lede redaksjonelle møter.
Overordnet ansvar for moderering av kanalene.
Ansvar for arbeidsfordeling og turnus.
Ta selvstendige avgjørelser på vegne av kanalen «NRK 4ETG».
Produsere saker på prosjektets sosiale kanaler
Søke talenter og historier med særlig forankring i den interkulturelle virkeligheten til målgruppen.
Overordnet ansvar for å lede og coache programleder/VJ-er/producer når de lager saker til tv, nett og sosiale medier.

Kvalifikasjoner:

Må ha bred og sterk journalistisk kompetanse.
Må ha innsikt og kunnskap om sosiale medier.
Må kunne klippe og publisere innhold på sosiale medier
Må ha inngående kjennskap til YouTube, TikTok og Instagram og disse kanalenes analyseverktøy.
Særlig viktig at vedkommende har dramaturgi forståelse, nettverk og positiv innstilling til sosiale medier og trender der.
God forståelse innen humorsjangeren.
Stor fordel med flerkulturell bakgrunn og kjennskap til miljøer som favner ulikheter innen kulturer etablert i Norge.

Personlige egenskaper:

Tydelig og inkluderende arbeidsleder.
Utpreget samarbeidsevne og bidra til et godt arbeidsmiljø.
Evne til å jobbe selvstendig.
Levere under press og ha evne til å improvisere.