Vaktleder i nødalarmeringssentralen

Rogaland brann og Redning IKS

Politi, brann og toll

 Rogaland brann- og redning IKS har to vaktledere i nødalarmeringssentralen som skal ha permisjon. I den forbindelse ser vi etter to vikarer:

 • En vaktleder for et vikariat i perioden 01.09.2021 – 31.08.2022.
 • En vaktleder i et vikariat grunnet foreldrepermisjon med tre måneder varighet, i løpet av høsten. Oppstart for dette vil være etter nærmere avtale, estimert fra ca. 1. oktober.

Den som ansettes må kunne fungere raskt i rollen uten omfattende opplæring, og være tilgjengelig for snarlig tiltredelse.

Vi har høye mål når det gjelder videreutvikling av Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) og den tjenesten vi leverer. For å oppnå dette ønsker vi å etablere en kultur med søkelys på kontinuerlig forbedring.

Ønsker du å bidra til at viktig informasjon i kritiske situasjoner videreformidles raskt og nøyaktig? Da kan du være personen vi er på jakt etter.

Arbeidsoppgaver:

 • Operativt og administrativt ansvar for eget vaktlag.
 • Sørge for at melding om brann og ulykker håndteres effektivt, og at relevant og tilstrekkelig innsatsstyrke alarmeres.
 • Bidra til en effektiv og målrettet tjeneste som gir best mulig ressursutnyttelse av brann- og redningsvesen i ABSV sitt dekningsområde.
 • Koordinering av hendelser og ressurser på overordnet nivå.
 • Være bindeledd mellom 110- sentralen og øvrige nødetater inkludert Hovedredningssentralen.
 • Være rådgiver i brannfaglige spørsmål.
 • Sørge for oppdatert og god oversikt over tilgjengelige ressurser og kompetanse i samarbeid med brann- og redningsvesenet.
 • Ha oversikt over pågående hendelser og oppdrag innenfor ABSV sitt ansvarsområde.
 • Håndtere nødmeldinger over nødnummer 110, trippelvarsling, SAR varsling og direkte alarmer.
 • Koordinere og bistå det enkelte brannvesen når de er ute på oppdrag.
 • Delta i aktivt i den daglige driften og utviklingen av nødalarmeringssentralen.
 • Delta i ulike arbeidsgrupper.

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med høyere utdanning innen relevant fagretning som brann, helse- miljø- og sikkerhet eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Ledererfaring.
 • Kurs for operatører i en nødalarmeringssentral.
 • Minimum 1 års erfaring som operatør i en 110-sentral.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt god kompetanse i muntlig engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Ønskelig med god brannfaglig bakgrunn og kompetanse eller annen variert operativt erfaring.

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper er viktige for å lykkes og trives i arbeidet som vaktleder i Alarmsentral brann Sør-Vest, og personlig egnethet vil derfor bli vektlagt.

Egenskaper som vil bli vektlagt positivt:

 • Tydelig og synlig leder med sterkt ønske om å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Strategisk blikk, og være strukturert med klare prioriteringer og mål.
 • Respekt for andres meninger.
 • Systematisk og engasjert.
 • Selvstendig og ansvarsbevisst.
 • God relasjonsbygger og ha gode kommunikasjonsevner.
 • Serviceinnstilt.
 • Formulerer deg nøyaktig, klart og tydelig.
 • Håndterer stress og psykiske påkjenninger i hektiske perioder.
 • Evne å prioritere og ta gode beslutninger under tidspress.
 • Har god IT kompetanse og forståelse.
 • Sette seg inn i og omsette tiltak i beredskapsplaner og annet planverk.
 • Behersker norsk og engelsk godt og gjerne flere språk i tillegg.

Vi tilbyr:

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.

 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Det er krav om plettfri vandel og det kreves politiattest ved ansettelse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/NATO Secret ved en eventuell tilsettelse.

Kandidater som kalles inn til intervju må være forberedt på å gjennomføre evne- og ferdighets- tester for å kartlegge egnethet for stillingen.

Rogaland brann- og redning ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gi et bilde av sammensetningen i samfunnet generelt. Vi oppfordrer de som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.   

 

Om Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) 

Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykker, katastrofer og akutt forurensing. Nødalarmeringssentralen består for tiden av en avdelingsleder, en seksjonsleder samt 5 vaktledere, 15 operatører i turnus, 1 fagutvikler og en person i alarm marked. Vaktleder har personalansvar for operatører på eget vaktlag.  

 
Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse