• Bedrift
  Surnadal kommune
 • Søknadsfrist
  25.07.2021
 • Sted:
  SURNADAL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Politi, brann og toll
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  SURNADAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3971476
 • Se her for andre jobber fra Surnadal kommune

Vaksinekoordinator - engasjement 100% stilling

Surnadal kommune

Politi, brann og toll

Surnadal kommune har organisert vaksineringsarbeidet som eit prosjekt med ei styringsgruppe og eit vaksinatørteam.

Prosjektet samarbeider med Norske kvinners sanitetsforening og Røde Kors.

Koordinatorstillinga er lagt til eininga Helse og familie. Stilinga er eit engasjement med oppstart frå snarast og ut 2021.

 

Vi ønskjer å engasjere fortrinnsvis sjukepleiar, men andre med helsefagleg 3-årig høgskuleutdanning er velkomne til å søkje. Stillinga inneber å ha ansvar for koordinering av vaksineringa mot covid-19. Det er ønskjeleg at vedkomande kan arbeide 100% men lågare tilsettingsprosent kan vere mogleg.

 

Arbeidsoppgåver:

 

 • Organisere og gjennomføre vaksinering: m.a administrering/klargjering av lokale, sette opp turnus for vaksinatørar og vaksinevertar
 • Oversikt over utstyr til vaksinering, mottak og oppbevaring
 • Administrere opplæring av vaksinatørar
 • Ansvar for kriseberedskap/akutt beredskap i samband med vaksinering
 • Samarbeid med kommuneoverlege om gjeldande regeleverk frå FHI og HDR om smittevern under prosjektet
 • Registrering av vaksiner i SYSVA
 • Melde biverknader
 • Fagleg oppdatering på området, samarbeid med frivillige organisasjonar som bistår i prosjektet, regelmessige møte med involverte aktørar
 • Innkalling og admnistrering av vaksineringslister i systemet C19
 • Oppdatere prosjektplan, føre logg
 • Nødvendig kontakt med statsforvaltaren

 

Kvalifikasjonar:

 • Helsefagleg praksis er ein fordel
 • God forståelse av IKT og logistikk
 • Evne til å planlegge, erfaring med utarbeiding av vaktplaner/turnus er ein fordel
 • Leiarevne og leiarerfaring
 • God skriftleg og muntleg framstillingsevne

 

Personlege eigenskapar:

 • Kunne arbeide sjølvstendig og ta avgjerder etter delegasjon
 • Arbeide strukturert og planmessig
 • Være tydeleg i kommunikasjonen
 • Kunne samarbeide internt og eksternt
 • Kunne trivast med ein hektisk kvardag og varierte oppgåver

 

 Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 
 • Bedrift
  Surnadal kommune
 • Søknadsfrist
  25.07.2021
 • Sted:
  SURNADAL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Politi, brann og toll
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  SURNADAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3971476
 • Se her for andre jobber fra Surnadal kommune