Utrykningsleder Rennesøy brannstasjon

Rogaland brann og Redning IKS

Politi, brann og toll

Rogaland brann og redning IKS har for tiden ledig stilling som  utrykningsleder ved Rennesøy brannstasjon. Stillingen er 2,5% og utgjør 52 arbeidstimer i året. Disse timene brukes til opplæring, øvelser, planlegging og forefallende arbeid. Utrykninger i forbindelse med brann og ulykker kommer i tillegg.

Beskrivelse av beredskapen på Rennesøy:

 • Deltidsansatte mannskaper. Utrykningsledere inngår i vaktordning i helgene, med vakt hver fjerde helg.
 • Nødnett benyttes ved varsling.
 • Mannskapene bor fortrinnsvis slik at oppmøtetiden til brannstasjonen ikke er lengre enn 4 minutter på dagtid og 6 minutter om kvelden. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede laget under utrykning og innsats.
 • HMS-ansvar ved utrykninger, innsats og øvelser.
 • Rapportering etter utrykninger og innsatser.
 • Gjennomføre forebyggende aktiviteter som informasjon, opplæring m.m.
 • Sørge for vedlikehold og kontroll av utstyr.
 • Planlegge og lede oppsatte øvelser.
 • Påse at det gjennomføres fysiske tester, samt helsekontroller av vaktlaget. 

Kvalifikasjoner:

 • grunnkurs for deltidspersonell ved Norges brannskole
 • beredskapsutdanning trinn 1, deltid, ved Norges brannskole, eller forpliktelse til å gjennomføre kurset
 • godkjent røykdykker 
 • førerkort klasse B
 • kompetansebevis 160  
 • operativ erfaring

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner
 • tillit hos stasjonens øvrige mannskaper og avdelings ledelse
 • evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • positiv innstilling og vilje til å stå på

Vi tilbyr:

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS med de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av
gjeldende lovverk og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale avhengig av ansiennitet i
full stilling.

 

Beredskapsavdelingen består av 120 ansatte på heltid ved de tre brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik og Sandnes. I tillegg er det 206 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Jørpeland, Forsand, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Mannskapene ved deltidsstasjonene utfører arbeide i tillegg til annet arbeid, og har som regel full stilling hos annen arbeidsgiver. 

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse  til brigadesjef Ryfylke.