Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Utrykningsleder

Intern utlysning av utrykningsledere i 100% stilling. Stillingen er plassert i beredskapsavdelingen i Trondheim.

 

Vi søker etter deg som:

• Har bred operativ erfaring og gode lederegenskaper

• Er utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og er beslutningsdyktig

• Har evne til å motivere og bidra til å utvikle gode holdninger hos dine medarbeidere

Det kreves også evne til å bidra med kompetanseheving av eget innsatspersonell og bidra til å utvikle TBRT for øvrig

 

Utrykningsleder avlønnes med en grunnlønn pr november 2019 på kr 470.255,- pr år, samt faste tillegg pålydende kroner 104.072 per år. I tillegg kommer gjeldende funksjons- og kompetansestige som utrykningsleder med inntil kr 25.000,- pr år. Stillingen er gradsplassert som brannmester.

 

For å søke på stillingen må følgende være oppfylt på søknadstidspunktet:

• Grunnkurs og beredskapsutdanning trinn I/utrykningslederkurs A

• Må ha gjennomført rotasjon, eller tilsvarende

 

I tillegg til personlige egenskaper er dette kompetanse som vil bli vektlagt:

• Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II. Dette i henhold Dimensjoneringsforskriften §7-7

• Erfaring som utrykningsleder/utrykningsleders stedfortreder

• Lederutdanning/lederkompetanse både administrativt og operativt

• Pedagogisk utdanning/instruktørutdanning og erfaring

Det er mulig å søke stillingene hvis man på søkertidspunktet ikke innehar vektlagt kompetanse.

 

Det stilles beredskapsmessige helsekrav i.h.t arbeidstilsynets helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere.

 

 

Ved ledig stilling innen rimelig tid, kan søkere fra denne utlysningen bli tilsatt uten ny utlysning.