Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nittedal kommune

Ungdomsskolelærer i matematikk og naturfag

Offentlig forvaltning

Li skole er en ungdomsskole med 475 elever. Skolen ligger sør i Nittedal kommune, omkranset av en flott idrettsarena, vakker natur og tett opp mot Oslogrensa. Skolen ble bygget i 2008, har ca. 50 ansatte og har fokus på et inkluderende skolemiljø, der trygghet og trivsel er grunnlaget for all læring.
Skolen har gjennom flere år satset på digital utvikling, der både elever og lærere utnytter teknologien til læring. Skolen blir stadig bedre på å utnytte de digitale administrative og pedagogiske systemene.
Skolen er opptatt av å involvere elevene i egen læring og kompetanseutvikling. Utvikling av et trygt og godt skolemiljø, og elevenes sosiale og faglige kompetanse, har høy prioritet på Li. Skolen ble en MOT-skole i 2022 og jobber aktivt videre mot en skolekultur der alle trives og opplever tilhørighet.

Skolen har dyktige medarbeidere og er en moderne og utviklingsorientert skole. Alt ligger godt til rette for å realisere læreplanen og å sikre elevene et godt og fellesskapende læringsmiljø, der alle har mulighet til å utvikle sine evner. 

En av våre gode lærere skal ha ett års permisjon. Vi søker derfor en relasjonssterk og faglig dyktig lærer i matematikk og naturfag for kommende skoleår. Kontaktlæreransvar kan bli aktuelt.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning
 • Undervisningserfaring fra ungdomstrinn 
 • Nødvendig formell undervisningskompetanse i matematikk og naturfag
 • Faglig dyktig og engasjert

Personlige egenskaper:

 • Meget god relasjonskompetanse i møte med ungdom og voksne
 • Stor forståelse av, og innsikt i, ungdoms læring og utvikling
 • Positivt elevsyn
 • Solide samarbeidsevner
 • Tydelig og strukturert
 • Faglig sterk og engasjert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Svært hyggelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Godt faglig miljø
 • Et utviklingsorientert personale
 • Arbeids- og lønnsbetingelser i henhold til gjeldende lover og tariffavtaler

  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
  I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd. I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.
  Interne søkere må bruke sin private e-postadresse