Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Larvik kommune

Ungdomsrådgiver og PP-rådgiver

Offentlig forvaltning

Er du nytenkende, opptatt av ungdom og god til å skape relasjoner? 

Har du erfaring fra PP-tjeneste eller andre tjenester som jobber med ungdom, relasjonsbygging og utvikling?

Vi søker to rådgivere som kan være med å utvikle Larvik kommunes ungdomssatsing. I vår kommune har vi flere satsinger knyttet til denne målgruppa. Blant annet har vi opprettet Nærværsteam bestående av psykolog, PP-rådgivere og Los-terapeuter og vi er godt i gang etablering av Ung Arena, Rask Psykisk Helsehjelpsteam og Oppsøkende ungdomsteam. Dere vil kobles tett på disse satsingene.

Vi ønsker to rådgivere til vår PP-tjeneste som skal jobbe spesielt med utvikling av PP-rollen knyttet til ungdomssatsingen. 

Arbeidsoppgaver:

Du skal: 

 • finne måter å jobbe med denne målgruppa som skaper emosjonell, sosial og faglig utvikling
 • utrede hvordan sakkyndighetsarbeidet kan være med på å støtte ungdommens utvikling emosjonelt, sosialt og faglig
 • utrede hvordan vi kan få ungdommens stemme tydeligere fram og legge til rette for samskaping med ungdommen og deres foresatte
 • være nær samarbeidspartner for ungdomsskolene
 • drive tverrfaglig samarbeid med andre som gir tjenester til samme målgruppe
 • gjennomføre samtaler med ungdommer
 • utarbeide og utføre ulike kompetansehevingstiltak
 • drive utrednings- og sakkyndighetsarbeid i ungdomsskole

Kvalifikasjoner:

Du har relevant høyere utdanning. Det søkes fortrinnsvis etter personer med mastergrad/ hovedfag/ embetseksamen i pedagogisk-psykologisk rådgivning, pedagogikk, psykologi, spesialpedagogikk. Andre relevante fordypninger vil også vurderes.
Videre har du:

 • erfaring fra arbeid i PPT og/ eller andre tjenester som jobber med ungdom, relasjonsbygging og utvikling
 • framoverlent, kreativ og nyskapende tilnærming til arbeidet
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid og samskaping med ungdommer
 • bred erfaring med veiledning
 • utredningskompetanse
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper:

Du:

 • er god til å skape relasjoner
 • kan tenke utenfor boksen og finne nye løsninger
 • har fokus på de unges ressurser og muligheter
 • trives med å utvikle, prøve ut og evaluere tiltak samtidig som du kan skriftliggjøre anbefalinger
 • sprer godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt!

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Mulighet til å utvikle og påvirke store deler av arbeidsoppgavene samt å gjøre mye av det du er best på
 • Fokus på utvikling, tverrfaglighet og samhandling 
 • Fagveiledning for nytilsatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Velferdstilbud for ansatte
 • Fleksitid

Det er nødvendig å kunne disponere bil i tjenesten. Kjøre- og bilgodtgjørelse etter kommunalt regulativ. 

Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjerte (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.
En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål. Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse.