• Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4601181
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
Ledig stilling

Gjerdrum kommune

Undervisningsstillinger Veståsen barneskole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du utviklingsorientert, engasjert, modig og fremoverlent, og vil bli med å gjøre en forskjell? Vi trenger deg!

I Gjerdrum kommune har vi to barneskoler, Gjerdrum barneskole og Veståsen barneskole. På Veståsen barneskole trenger vi flere dyktige lærere og kontaktlærere til skolestart høsten 2022.

Skolen ligger vakkert til i landlige omgivelser, kun 30 minutter fra Oslo. Vi har vi flotte utearealer og turområder til inspirasjon og glede.
Ved skolene i Gjerdrum er vi inkluderende, kunnskapsrike, kulturbevisste, nysgjerrige, engasjerte, modige, fremoverlent og rause. Skolene har et høyt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter, og jobber systematisk med lese-, skrive- og regnestrategier. Hos oss skal hver elev følges opp systematisk både faglig og sosialt, og alle kontaktlærere har nedsatt ekstra tid til individuell oppfølging av elevene. 

Skolene har engasjerte og dyktige pedagoger, som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i team på hvert trinn, og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, samt felles ansvar for elevenes resultater og læring. Vi vektlegger arbeid med elevenes psykososiale miljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene. Skolen har et tett samarbeid med PPT og kommunens mestringsteam.

Barneskolene i Gjerdrum er en lærende organisasjon og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle felles rutiner, praksis og kompetanse, slik at vi sammen skaper bedre elevresultater. Skoleutviklingen er i tråd med strategiplanen for skoler, SFO og barnehager. Alle elever disponerer eget læringsbrett eller egen PC, og vi er i en prosess der disse integreres som et aktivt verktøy i undervisningen. Alle klasserom har nylig fått en oppgradering med nye digitale tavler. Vi jobber kontinuerlig opp mot LK20, der elevmedvirkning er et klart fokus.

Søkere må tilfredsstille kravene som Opplæringsloven stiller for å kunne bli ansatt som lærer. Personlig egnethet og formell undervisningskompetanse vil bli vektlagt, jfr. opplæringslova § 10-1


Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning
 • Oppfølging av elever
 • Skole-hjem samarbeid
 • Samarbeid med teamet om analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner på trinn-, gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring
 • Samarbeid med teamet om systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing og regning i alle fag, samt elevenes læringsmiljø
 • Samarbeid med ledelsen
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Du har godkjent lærerutdanning, gjerne med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk, musikk og/eller kunst og håndverk
 • Du har god veilederkompetanse
 • Du har stort faglig engasjement og god kjennskap til «vurdering for læring»
 • Du bruker digitale verktøy som en integrert del av undervisningen
 • Du har god kompetanse i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring
 • Du har kompetanse i å vurdere elevenes læringsutbytte, og bruker dette aktivt i opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte
 • Du benytter systematisk underveisvurdering og har undervisning med høy elevaktivitet og elevmedvirkning
 • Du har gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å skape god relasjoner til enkeltelever og klasser
 • Du er en tydelig og trygg klasseleder, med gode strukturer og rutiner
 • Du liker intensitet og utfordringer, og har stor arbeidskapasitet
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og liker utviklingsarbeid
 • Du kan samarbeide og tenke helhetlig rundt elevers oppvekst- og læringsmiljø
 • Du er engasjert, ambisiøs og har godt humør
 • Du har et raust og varmt hjerte for alle elever og tenker inkludering i alt du gjør
 • Du viser lojalitet til skolens felles standarder og rutiner
 • Du søker nye utfordringer der du kan bidra med å gjøre en forskjell
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Vi tilbyr:

 • Tett oppfølging med refleksjon og veiledning i ditt første arbeidsår
 • Trivelig arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer

 

Politiattest må leveres før tiltredelse.

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.gjerdrum.kommune.no. Søknader som ikke leveres elektronisk, vil ikke bli tatt med i vurderingen. Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden offentliggjøres. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved eventuelt intervju. Referanser må oppgis.
 

 

 • Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4601181
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune