Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Undervisningsstillinger

Ved Karasjok skole kan det bli ledige vikariat/faste undervisningsstillinger for skoleåret 2019/2020. Tiltredelse 01.08.2019.

Det søkes fortrinnsvis etter personer med allmennlærer/grunnskolelærerutdanning. Pedagoger med universitetsutdanning vil også bli vurdert. Det søkes spesielt etter lærere med tilleggsutdanning innen fagområder som engelsk, samisk, norsk, musikk, matematikk, naturfag, sløyd, tegnspråklærer med samisk språk og spesialpedagogikk.

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som elles er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk.
Karasjok skole er en PALS skole, og det forutsettes at ansatte jobber etter retningslinjer i forhold til PALS.

Personlig egnethet, samarbeidsevne, fleksibilitet, lojalitet og evne til å arbeide selvstendig vektlegges. Søkere må påberegne å bli innkalt til intervju og personlige egenskaper vil bli vektlagt i ansettelsen. Referanser må oppgis.

Lønn etter gjeldende avtaleverk. Tilsettingen skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen. Flytteutgifter dekkes etter kommunens flyttereglement. For personer bosatt i Finnmark gjelder nedskriving av studielån.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalleder Arnulf Soleng på
tlf. 466 29 001, e-post: arnulfs@karasjok.kommune.no eller rektor Jan Gunnar Johansen på tlf. 922 11 268, e-post: jan.gunnar.johansen@karasjok.kommune.no.

Utlysningen gjelder også andre undervisningsstillinger som kan bli ledige i løpet av høsten 2019.

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes: Kárášjoga gielda Karasjok Kommune, Ansettelsesutvalget, PB 84, 9735 Kárášjohka Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no, innen 21.06.2019.

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier