Ledig stilling

Surnadal kommune

Undervisningsstillingar i Surnadal kommune 2023

Brannvesen

Ledige undervisningsstillingar i Surnadal kommune i 2023

 

Vi har ledig faste stillingar, vikariat og engasjement ved skulane i kommunen.

Dei faste stillingane er i utgangspunktet på 100% stilling. For vikariat og engasjement er også andre stillingsomfang aktuelle. 

 

Nokre stillingar er tillagt kontaktlærarfunksjon. Vi bed om at du opplyser om fagkrets i søknadsteksten.

 

Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter og Mo Oppvesktsenter:

Kontaktperson er einingsleiar Arne Henning Johnsen, tlf 905 64 727, epost: arne.henning.johnsen@surnadal.kommune.no

 

Surnadal barne- og ungdomsskule:

Kontaktperson er einingsleiar Kåre Herrem, tlf 958 25 248, epost: kare.herrem@surnadal.kommune.no

  

Todalen og Stangvik oppvekstsenter:

Kontaktperson: einingsleiar Gro Kvammen Sæter, tlf 920 40 465, epost: gro.kvammen.saeter@surnadal.kommune.no

 

Vaksenopplæring og integrering:

Kontaktperson: einingsleiar Olav Bergheim, tlf 482 96 315, epost: olav.bergheim@surnadal.kommune.no

 

Vi tilbyr:

- gode arbeidsforhold og trivelege kollegaer

- løn etter gjeldande avtaleverk

- gode pensjons- og forsikringsordningar

- flyttegodtgjersle ihht kommunen sin personalplan

 

Tilsettingsvilkår:

Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn tre månader, skal leggas fram før oppstart.

 

 Det blir gjennomført intervju med aktuelle søkjarar.