• Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4881415
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
Ledig stilling

Gjerdrum kommune

Undervisningsstilling på Veståsen skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Veståsen skole lyser ut en 100 % fast undervisningsstilling på småskoletrinnet

Fra januar 2023 har vi ledig en 100 % fast stilling som lærer på småskoletrinnet. Vi ønsker å styrke den tidlige innsatsen, og ønsker en lærer med kompetanse på og interesse for lese- og skriveopplæringen.

Veståsen skole ligger vakkert til i landlige omgivelser, med flotte utearealer til inspirasjon og glede. Vi er en barneskole med ca. 300 elever og 40 ansatte. På Veståsen skole skal vi være inkluderende, kunnskapsrike, kulturbevisste, nysgjerrige, engasjerte og rause.

Skolen har et høyt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter, og jobber systematisk med elevenes læring og utvikling. Hos oss skal hver elev følges opp systematisk både faglig og sosialt, og alle kontaktlærere har nedsatt ekstra tid til individuell oppfølging av elevene.

Alle elevene har hver sin PC, noe som bidrar til at skolens profesjonsfaglige digitalkompetanse utvikles i tråd med nye læreplaner.

Skolen har engasjerte og dyktige pedagoger, som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i team på hvert trinn, og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, samt felles ansvar for elevenes læring og utvikling. Vi vektlegger arbeid med elevenes psykososiale miljø høyt og jobber for et trygt og godt læringsmiljø for elevene.

Vi på Veståsen vil ha med deg på laget, og nå har du mulighet til å utgjøre en forskjell for de flotte elevene våre! Vi er bare 30 min unna Oslo og lett tilgjengelig via offentlig transport.

Søknader som ikke leveres elektronisk, vil ikke bli tatt med i vurderingen. Aktuelle søkere innkalles til intervju. Bekreftede kopier av vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Referanser må oppgis. Politiattest må leveres før tiltredelse.
    

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Systematisk samarbeid med kolleger og ledelse om elevenes læring og utvikling, og aktiv deltagelse i skolens utviklingsarbeid
 • Samarbeid med teamet om analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner på trinn-, gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring og for å sikre elevenes læring og utvikling
 • Skape trygge og gode læringsarenaer der alle våre elever er inkludert faglig og sosialt
 • Oppfølging av elever
 • Skole-hjem samarbeid
 • Samarbeid med relevante eksterne samarbeidspartnere
 • Stillingen kan bli tillagt kontaktlæreransvar

Kvalifikasjoner:

 • Du må tilfredsstille kravene opplæringsloven stiller for å bli ansatt som lærer
 • Du har god kompetanse i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring
 • Du har kompetanse om tidlig innsats og ha innsikt i Opplæringsloven §1-4
 • Du må være en dyktige klasseleder
 • Du bruker digitale verktøy som en integrert del av undervisningen
 • Du har kompetanse i å vurdere elevenes læringsutbytte, og bruker dette aktivt i opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte (VFL)
 • Du benytter systematisk underveisvurdering og har undervisning med høy elevaktivitet og elevmedvirkning
 • Du har god evne til å samtale med og veilede elever
 • Du har gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å skape gode relasjoner til enkeltelever og klasser
 • Du er en tydelig og trygg klasseleder, med gode strukturer og rutiner
 • Du liker intensitet og utfordringer, og har stor arbeidskapasitet
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og liker utviklingsarbeid
 • Du kan samarbeide og tenke helhetlig rundt elevers oppvekst- og læringsmiljø
 • Du er engasjert, ambisiøs og har godt humør
 • Du har et raust og varmt hjerte for alle elever og tenker inkludering i alt du gjør
 • Du viser lojalitet til skolens felles standarder og rutiner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 
 • Politiattest må leveres før tiltredelse

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr jobb i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø, der vi samarbeider på tvers av trinn og fag for å utvikle skolens profesjonsfaglig felleskap. Hos oss er vi opptatt av å realisere intensjonen med læreplanene, slik at elevene våre opplever skolen som helhetlig og relevant.
 • Veiledning og oppfølging av nyutdannede
 • Funksjonelle og romslige undervisningslokaler
 • Trivelig arbeidsmiljø og dyktige kolleger
 • For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer
 

 • Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4881415
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune