• Bedrift
  Nittedal kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1481, HAGAN
  NITTEDAL
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4036397
 • Se her for andre jobber fra Nittedal kommune
 • Oppdatert 31.10.2021
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nittedal kommune

Undervisningsstilling

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å gjøre en forskjell? 
Er du en engasjert og faglig dyktig lærer med kompetanse og erfaring med undervisning på 1.trinn?
Er svaret JA, søk stilling på Ulverud skole.
Ulverud skole ligger sør i Nittedal, rett over grensa fra Oslo. Ulverud har flott beliggenhet og et stort uteområde. Skolen ligger nær marka som brukes både i og utenom skoletid.
Skolen har rundt 450 elever fordelt på 1.-7.trinn og en stor og flott SFO.
Skolens ansatte jobber tett i et utviklende fagmiljø. Et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø står i fokus.
Ulverud skole er en COS skole (Circle of Security), og bruker trygghetssirkelen aktivt for å bli en mer barnemoden skole. Vi ønsker å se elevene innenfra og være gode rollemodeller som bidrar til god sosial og emosjonell læring.
Ulverud skole er en dysleksivennlig skole. 

Skolens visjon er "Vi lærer sammen - Vi trives sammen". 

Les mer om skolen vår på www.nittedal.kommune.no

Vi ønsker de beste lærerne for våre elever og søker etter engasjert, omsorgsfull og erfaren kontaktlærer til 1.trinn og spesialpedagog. Er det deg? Søk da vel! 

Arbeidsoppgaver:

 Kontaktlærer 1.trinn: 

*Undervisning og kontaktlæreransvar på 1.trinn
* Faglig og sosial oppfølging av elevene. Planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset   begynneropplæring. Målrettet oppfølging av hver enkelt elev faglig og sosialt
* Tett samarbeid med foresatte, skolens ansatte og eksterne samarbeidspartnere 
* Systematisk arbeid med å skape gode relasjoner og et trygt læringsmiljø for elevene
* Samarbeide i team med vekt på å øke elevenes læring, samt og utnytte teamets styrke og kompetanse
* Delta aktivt i skolens utviklingsarbeid og profesjonsfellesskap

Spesialpedagog:

*Ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp spesialpedagogisk arbeid.
* Tett samarbeid med foresatte, skolens ansatte og eksterne samarbeidspartnere 
* Systematisk arbeid med å skape gode relasjoner og et trygt læringsmiljø for elevene
* Samarbeide i team med vekt på å øke elevenes læring, samt og utnytte teamets styrke og kompetanse
* Delta aktivt i skolens utviklingsarbeid og profesjonsfellesskap 

Kvalifikasjoner:

Kontaktlærer 1.trinn:

*Godkjent lærerutdanning
* Minimum 30 stp i et eller flere av fagene norsk, matematikk og engelsk
* Erfaring med undervisning på barnetrinn og med begynneropplæring
* Erfaring som kontaktlærer
* Svært gode norskspråklige ferdigheter muntlig og skriftlig
* God kompetanse på bruk av digitale hjelpemidler

Spesialpedagog:

*Godkjent lærerutdanning og spesialpedagogisk utdanning
* Minimum 30 stp i et eller flere av fagene norsk, matematikk og engelsk
* Erfaring med undervisning på barnetrinn
* Svært gode norskspråklige ferdigheter muntlig og skriftlig
* God kompetanse på bruk av digitale hjelpemidler

Personlige egenskaper:

* Du har blikk og hjerte for utvikling av den enkelte elev
* Du har stor engasjement og høye forventninger til deg selv og til at elevene lykkes
* Du har et positivt elevsyn, du samarbeider godt samtidig som du evner å arbeide selvstendig
* Du er en god, trygg og varm klasseleder
* Du er nysgjerrig og utviklingsorientert
* Du er omsorgsfull, raus og inkluderende
* Du er opptatt av egen utvikling og bidrar aktivt til utvikling av skolen. Du evner å tenke nytt.
* Du har godt humør, er fleksibel, har stor arbeidskapasitet og ønsker å jobbe sammen med oss på Ulverud skole

Personlige egenskaper vektlegges 

Vi tilbyr:

* Givende arbeid i positivt arbeidsmiljø
* Nytenkende utvikling med fokus på fagfornyelsen og trygghetssirkelen (COS)
* Spennende elevgruppe
* Kollegaer med høy kompetanse, mye erfaring og godt humør
* Engasjert foreldregruppe
* Veiledning og oppfølging av nyutdannede
* Tett samarbeid i team, med SFO og med nærmeste leder  


Vi ber om at det spesifiseres i søknaden hvilken stilling det søkes på.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd. I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.

Interne søkere må bruke sin private e-postadresse 

 

 • Bedrift
  Nittedal kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1481, HAGAN
  NITTEDAL
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4036397
 • Se her for andre jobber fra Nittedal kommune
 • Oppdatert 31.10.2021