Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Undervisning: Teknologi og industriell produksjon

Årstad vidaregåande skule er ein av dei største vidaregåande skulane i Hordaland. Skulen har eit variert undervisningstilbod med fire yrkesfaglege utdanningsprogram og tilbod for lærlingar. I tillegg tilbyr skulen studieførebuande løp, samt innføringsklassar for minoritetsspråklege elevar. Skulen har også ei avdeling for tilrettelagt opplæring. Skulen skal vere ein stad der alle elevar skal finne eit godt og inkluderande læringsmiljø.

Vi har ledig 100% fast undervisningsstilling ved avdeling for Teknikk og Industriell Produksjon.

Arbeidsoppgåver
 • Undervisning innan Teknikk og Industriell Produksjon (TIP-faga).
Kvalifikasjonar
 • Fagbrev, 2-årig fagskule og pedagogikk.
 • Fagbrev og arbeidserfaring innan sveising er ein fordel.
 • Den som skal tilsetjast i vidaregåande skule må leggje fram politiattest.
Personlege eigenskapar
 • Du må vere kreativ, utviklings- og løysingsorientert med god ordenssans og evne til å kommunisere
 • Du må like å arbeide med ungdom
 • Du må ha evne til å arbeide strukturert, både sjølvstendig og i team
Vi tilbyr
 • Jobb i eit godt fagmiljø med stort fokus på utvikling
 • Gode kontorfasilitetar
 • Moderne undervisningsanlegg
 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande regelverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Andre opplysningar 

 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.
 • Alle ny tilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader          
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 85.000 registrerte kandidater