Detaljer


Undervisning: Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Stillinga er knytt til undervisning i programfaga på Teknisk og industriell produksjon (TIP) vg1.

Arbeidsoppgåver
 • Undervisning
 • Pedagogisk samarbeid 
Kvalifikasjonar
 • Relevant mekanisk erfaring
 • Relevant fagbrev
 • Ynskjeleg med  toårig fagskule eller ingeniørutdanning
 • Ynskjeleg med pedagogikk (PPU eller tilsvarande)  
Personlege eigenskapar
 • Interesse for å jobbe med ungdom 
 • Gode formidlingsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løysingorientert
 • Utviklingsorientert 
Vi tilbyr
 • Svært godt og positivt arbeidsmiljø
 • Moglegheit til å vere med på utviklinga av TIP 

Andre opplysningar

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte
offentleggjortsjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil
alltid bli varslapå førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Alle nye tilsettingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.