Ledig stilling

Norsk rikskringkasting AS

Tutti 2.fiolin/Tutti 2nd violin

Radio- og TV-selskaper

Kringkastingsorkestret (KORK) søker:  Tutti 2.fiolinist, 100% fast stilling

Vi i KORK er stolte over orkestrets allsidighet! Klassisk symfonisk musikk utgjør vårt kjernerepertoar. Utover det vier vi oss til mange andre typer musikk, alltid med ønske om høy kvalitet. KORK har 54 fast ansatte musikere. Vi tilstreber en kammermusikalsk spillestil, hvor hver enkelt tar initiativ og bidrar til aktiv musisering.

Kvalifikasjoner:

Utvalgte kandidater inviteres til prøvespill på bakgrunn av den innsendte videoen.  

Prøvespillet gjennomføres i NRK, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, Oslo lørdag 28. og søndag 29. januar 2023.

Til prøvespillet kreves: 

-         Mozart: Fiolinkonsert D-Dur KV 218 eller A-Dur KV 219: 1.sats med kadens.
-         1.sats med kadens fra en av følgende fiolinkonserter: Mendelssohn, Tsjaikovskij, Sibelius, Brahms, Beethoven
-         J. S. Bach: En valgfri langsom sats fra Sonatas and Partitas for solo violin BWW 1001-1006
-         Utdrag fra orkesterlitteraturen 

Utdragene gjøres tilgjengelig innen 3 uker før prøvespill her: https://www.nrk.no/kork/ledige-stillinger-1.12422224

Vi tilbyr:

Tiltredelse etter avtale.