Ledig stilling

Tingvoll kommune

Tre vikariater i 70 - 75 % stilling som helsefagarbeider eller pleiemedarbeider

Offentlig forvaltning

Økokommunen Tingvoll arbeider for å være en attraktiv arbeidsgiver med stolte og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater til det beste for våre innbyggere. Vi arbeider systematisk for å sikre at kommunen beholder, utvikler og anskaffer den kompetansen som er nødvendig for å gi kvalitet i tjenestene. -  Er du vår nye medarbeider? 

Kort om stillingene
Vi har ledig tre syke- og svangerskapsvikariat som helsefagarbeider/pleiemedarbeider ved Vonheim, avdeling for demens og psykogeriatri. Stillingene er ledig fra 01.09.24. 

Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på:

Stilling 1:  
75 % stilling i turnus dag/kveld med arbeid annen hver helg. Varighet: 01.09.24 – 26.04.25 

Stilling 2:  
75 % stilling i turnus dag/kveld med arbeid hver tredje helg, og "hinkehelg". Varighet: 01.09.24 –21.04.25. 

Stilling 3 (fortrinnsvis helsefagarbeider):  
70 % stilling i turnus dag/kveld med arbeid hver tredje helg. Varighet 01.09.24 -20.02.2025. 

Vi trenger deg som er positiv og engasjert og som ønsker å gjøre en forskjell for våre pasienter og pårørende. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med gode lærings- og utviklingsmuligheter.  

Om tjenestestedet 
Vonheim er avdeling for pasienter med demens og psykogeriatriske lidelser, hvor vi har fokus på miljøarbeid og individuell pleie. Vonheim har 18 pasientrom fordelt på 3 avdelinger. Vårt mål er å gi trygge, forutsigbare og individuelle tjenester til våre beboere. Vi samarbeider med øvrige helsetjenester i kommunen ut fra pasientens tjenstlige behov. 

Tingvoll kommune går spennende tider i møte og ønsker å ta vare på gode medarbeidere:  

 • Vi er i startfasen på et nytt stort prosjekt for å samle deler av helsetjenestene våre i et felles helsetun, og skal bygge nye habiliteringsboliger 
 • Vi har de siste årene økt grunnbemanningen i turnusavdelingene 
 • Vi har startet på arbeidet med oppgavefordeling i tjenesten ut ifra kompetanse 
 • Vi satser på fagutvikling 
 • Vi skal ta i bruk Helseplattformen fra november 2024 

Arbeidsoppgaver: 

 • Daglig stell, pleie og aktivisering av våre beboere, samt møte med pårørende 
 • Bidra til at våre beboere opplever trygghet, føler seg verdsatt og blir behandlet med respekt 
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid i den kommunale helsetjenesten ut fra din kompetanse 
 • Følge gjeldende lovverk og prosedyrer innenfor de arbeidsoppgavene som tilhører fag- og tjenesteområdet 

Krav og ønsker til deg: 

Formelle kompetansekrav (prioritert rekkefølge): 

 1. Helsefagarbeider 
 2. Ved fravær av søkere med fagbrev som helsefagarbeider/hjelpepleier, vil du som er under utdanning til helsefagarbeider, praksiskandidat eller lærling bli vurdert 
 3. For å få stilling som pleiemedarbeider, vil erfaring med brukergruppen vektlegges, men det er ikke et absolutt krav. Vi gir opplæring.

 Ønsket kompetanse: 

 • Du har et genuint ønske om faglig utvikling i møte med våre brukere
 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel, men opplæring vil bli gitt 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy 
 • Førerkort 

 Personlige egenskaper: 

 • Du har evne til å opptre rolig og være tålmodig, men samtidig se arbeidsoppgaver som må gjøres 
 • Du er fleksibel, har stå på vilje, godt humør og liker å finne gode løsninger  
 • Du fungerer godt i team, men er også trygg i selvstendig arbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR" 

Språk
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B1 eller tilsvarende før evt ansettelse. 

Vi tilbyr: 

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus 
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger 
 • God opplæring  
 • Ansettelse på kommunale vilkår 
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner 
 • God pensjonsordning 

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i helsetjenestene må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. 

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må egenerklæring tuberkulose, MRSA og taushetserklæring leveres ved tiltredelse. Du vil få tilsendt skjema ved et eventuelt jobbtilbud. 

Søknad 
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål og lignende skal legges ved i søknaden. Godkjente attester og vitnemål tas også med til et eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.   

Velkommen som søker!