Transportplanlegger

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter!   Transport Konsern er ansvarlig for alt av transportinnkjøp i morselskapet og flere datterselskaper. Transport Konsern skal sikre løsninger som gjør at Felleskjøpet blir foretrukket leverandør til landbruket og andre forretningsområder. Enheten skal også sikre kontinuerlig utvikling av forsyningskjedene.  På Transportkontoret har vi nå ledig spennende stillinger som Transportplanlegger. Startdato snarest.

Arbeidsoppgaver:

  • Motta transportoppdrag fra interne og eksterne
  • Bekrefte oppdrag som godkjent og mottatt - Oppdatere avsender
  • Sette sammen gitte oppdrag til sending/lass, koble til lastbærer
  • Ligge i forkant for å kunne optimere best mulig – (ringe ut, prognosere++)
  • Vurdere mest kostnadseffektive løsning gitt kriteriene i ordre
  • Sikre kommunikasjon til berørte
  • Sikre riktige grunndata i systemet (registre, kapasiteter, stedsdata
  • Økonomisk oppfølging av oppdragene (avregning/faktura) – evt viderefakturering
  • Tett dialog med bileiere og sjåfører (info om oppdrag, avvik, sikre opplæring osv.)
  • Bidra med innspill til forbedringer - delta i utviklingsprosjekter

Kvalifikasjoner:

Erfaring fra tilsvarende rolle Forståelse for transport og logistikk Bachelor/Fagskole eller annen relevant erfaring

Personlige egenskaper:

Løsningsorientert - kreativ      -Det skjer mye og det er viktig å holde fokus på å løse utfordringene      -Viktig å finne stadig nye smartere måter å løse utfordringene på      -Sikre at kunde blir fornøyd innenfor gitte rammer Jobber i team og må dele kunnskap og bidra til at teamet lykkes      -Bidra til samhold i teamet og avdelingen God kommunikator      - Må kunne holde en dialog med sjåfører, leverandører, kunder og andre enheter i FKA      -Viktig å kunne kommunisere med ulike mennesketyper og få til konstruktiv dialog, selv med krevende personer på dårlige dager Strukturert      -Selv i stressede situasjoner er det viktig å holde kontroll på at alle oppdrag utføres i tide              -Sikre at alt er registrert i systemet riktig              -Sikre grunnlag for god økonomioppfølging Sikre at alle involverte i verdikjeden får nødvendig informasjon

Vi tilbyr:

En mulighet til å bidra til bærekraftig norsk matproduksjon Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i utvikling Utvikling av egen kompetanse i et godt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger Kun elektroniske søknader via vårt rekrutteringsverktøy vil bli behandlet (klikk på "søk på stillingen" på denne siden). Husk å legge ved relevante vedlegg.