Ledig stilling

TrønderEnergi AS

Trainee O&A, 2024-2026

Kraftproduksjon

Nysgjerrig på en spennende reise som trainee i Aneo?

En traineestilling er en 2-årig midlertidig praksisstilling, med mulighet for fast ansettelse etter endt program. Oppstart er normalt i august/september og avslutning i juni. Dette er en spennende mulighet til å skaffe seg unike erfaringer, som vil gi et springbrett videre i karrieren.

Hva kan du forvente som trainee hos oss?
Som trainee blir du en del av vårt traineeprogram som består av opplæring, selvstendig jobbing og mulighet til å rotere mellom flere avdelinger og fagområder. I starten av praksisperioden er det mest opplæring og innføring i organisasjon og fag, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene. Plassering i konsernet baseres på din faglige bakgrunn og preferanse, i kombinasjon med konsernets behov.
 
Du vil få tildelt en koordinator som følger deg gjennom hele perioden hos oss, i tillegg til oppfølging av faglig leder i den enheten eller avdelingen du er tildelt til enhver tid.
 
Gjennom å være trainee kan du forvente deg tett oppfølging, personlig kompetansemessig utvikling, individuelt tilpassede oppgaver, deltagelse på prosjekter, seminarer og ekskursjoner (blant annet besøk til vann- og vindkraftanlegg, mikrogrid og lignende). Vårt program er designet slik at du får den beste starten på din reise, fra student til profesjonell - et springbrett videre. Les mer om trainee-programmet her: https://www.aneogroup.com/no/jobb-hos-oss/trainee/ 

Trainee-stillinger med oppstart  i enhet energy management, i avdeling optimalisering & analyse, kan beskrives slik:

I avdeling optimalisering og analyse jobber vi med produksjonsplanlegging for vind-, vann- og solkraft, samt kraftmarkedsanalyse. Det betyr at vi sørger for at kraft fra fornybare kilder omsettes i kraftmarkedet på mest mulig optimal måte, og at vi bruker kraftressursene så effektivt som mulig. Kraftmarkedet er i stadig endring, som betyr at vi også må ha et godt bilde av fremtidig utvikling, slik at vi kan lage strategier som gir det beste resultatet over tid. I tillegg finnes det en rekke tilleggsprodukter som kan leveres fra ulike kraftanlegg, og vi har derfor mye aktivitet knyttet til å skape merverdi fra de produksjonsanleggene vi opererer. I avdelingen jobber vi både med daglig, operasjonell produksjonsplanlegging og fysisk handel, samt en stor portefølje av utviklingsaktiviteter der vi har som mål å få til enda bedre energidisponering i fremtiden. Vi har en rekke digitale verktøy som hjelper oss - både egenutviklede og eksterne løsninger. Videreutvikling og forbedring av disse verktøyene er en viktig del av arbeidet i avdelingen, så vi søker etter kandidater som har evne og vilje til å jobbe med programmering, algoritmer og metoder for å utnytte fornybare kraftressurser på best mulig måte - nå og i framtiden.  

Kvalifikasjoner:

Hvordan er livet som trainee?

Gjennom traineeprogrammet blir du en del av en større gruppe traineer, som gir en trygg sosial plattform i selskapet. Det vil være flere samlinger med traineene gjennom året, i tillegg til felles prosjekter på jobb. Samlingene kan være alt fra en kveld med paintball og middag, til en uke sammen på et av våre vindkraftannlegg.
I tillegg er det opp til traineene å skape et godt sosialt miljø utenfor jobb, og det har vært tradisjon for både bursdagsfeiringer, turer i marka og middager.

Hør på vår podcastepisode om traineeprogrammet her: https://open.spotify.com/show/6Ilk1MvNDf2soqymYDkUbL 

Personlige egenskaper:

Ønsker du å søke?

Ønsker du å søke på stilling som trainee hos oss, så mottar vi gjerne CV og søknadsbrev. Vi vil gjerne at du skriver litt om din bakgrunn, og litt om hvem du er som person. CV bør inneholde informasjon om utdanning, relevante prosjekter/oppgaver, og tidligere arbeidsforhold.

Om du har spørsmål, så hører vi gjerne fra deg!