Detaljer


Trainee Master (Sivilingeniør) bygg

Bystøl søker trainee innan bygg- og miljøteknikk

Om stillinga

Vi søker etter ein sivilingeniør innan bygg-og miljøteknikk til vårt kontor i Vik i Sogn. Me kan tilby eit fleksibelt arbeidsmiljø med kort veg til sjefen og stor fridom til å styra eigen arbeidsdag.

Bystøl AS er eit rådgjevande ingeniørfirma innan bygge-og anleggsteknikk med 19 tilsette. Vi er eit uavhengig selskap eigd av dei tilsette med hovudkontor i Vik i Sogn. Hovudaktiviteten er detaljprosjektering av småkraftverk. Hovudvekta av oppdrag er på Vestlandet, men me arbeider også i land som Uganda, Nord-Makedonia og Indonesia. Bystøl AS har prosjektert over 75 kraftverk med samla årsproduksjon på over 1000 GWh og me har mange fleire på gang. Sjå meir på: www.bystol.no

Arbeidsoppgåver

Du kjem til å arbeida med spennande og utfordrande arbeidsoppgåver innan vasskraft og byggebransjen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter ein master/sivilingeniør innan bygg-og miljøteknikk.

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee

  • Minimum bachelor eller mastergrad
  • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium
  • Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Om deg

Me er spesielt interesserte i deg som er god på vassdragsteknikk, konstruksjonsteknikk eller anleggsteknikk og likar å reisa litt.Vi legg vekt på at du skal arbeida med prosjekt du likar og kjenner eigarskap til, og at du arbeider i team. Då trivast du og yter betre.

Vi kan tilby

Me kan tilby ein kultur med opne dørar inn til alle kontor og me brukar bevisst tid på å hjelpa kollegaer og løysa problem og utfordringar i fellesskap. Me brukar ikkje mykje tid i Bystøl på å utarbeide fine websider og brosjyrar med visjonar, verdigrunnlag og elles strategiarbeid. Me tek oss heller ein tur eller to i året i lag, ser på prosjekt under bygging eller ferdigstilling eller besøkjer leverandørar i utlandet, et god mat og søv på spesielle hotell. At me gjer det me har lyst til og tykkjer er interessant speglar også prosjekta me arbeider med. Me ynskjer å vera ein fleksibel arbeidsplass som tek vare på kvar enkelt tilsett.

Som Framtidsfylket Trainee får du

  • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
  • Fagleg og personleg utvikling
  • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
  • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Område: Vik

Fagfelt: Bygg og anlegg

Kontaktperson

Jens Melheim

41 21 55 17

jenmel@bystol.no

Søknadsfrist 15. mars

Tilsetting: August 2021 til august 2022.