TRAFIKKDIRIGENTAR

Voss Trafikkavvikling AS

Bygg og anlegg

RINGEHJELP

Me søkjer etter personar som kan vera «ringehjelp» i samband med trafikkdirigering o.l.

Høver godt for «pensjonistar», ungdom mfl. som ynskjer å spe litt på inntekta si.

Opplæring og kursing vil verta gjeve.

For meir info: kontakt Lars Løne, tlf. 917 00 760

e-post: post@vosstrafikkavvikling.no