• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3918728
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Tospråklig lærer - tyrkisk, Larviksskolen

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. -Er du en av dem?

I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling.

Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes fram. Skoleutvikling skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: "Kontinuitet og fornyelse".

Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel".

Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Grunnskolen i Larvik har høye ambisjoner for elevene og er i utvikling mot bedre læringsresultater for den enkelte elev. Det er høye forventninger til skoleledelsen og lærere i å utvikle skolen til gode læringsfellesskap hvor alle elever skal oppleve å høre til. Skolens utviklingsarbeid er basert på kunnskap og forskning, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedringer.

Vår ambisjon er at alle lærere i Larvikskolen skal oppleve å være en del av et sterkt profesjonsfelleskap med gode relasjoner til elevene. Skolene vil fortsette å utvikle sitt lærersamarbeid til gode læringsfelleskap hvor alle elevene skal oppleve å mestre og høre til.

Elevene i Larvikskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Dette betyr konkret at nettbrett skal bli et naturlig verktøy for elever og lærere. Alle elevene i Larvikskolen har egen iPad.

Vi søker deg som vil jobbe systematisk med elever som har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8. Det er innføringsgrupper på Fagerli, Mesterfjellet og Hedrum ungdomsskole. Undervisningen av tospråklige elever foregår i innføringsgruppene og på nærskolene til elevene.
Organisering av den tospråklige undervisningen er lagt til virksomhetsleder skole. Undervisningen vil foregå ved flere skoler, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Personalansvar vil ligge til rektor på skolen hvor lærer har flest timer.

For å bli tilsatt som tospråklig lærer kreves det kompetanse etter forskrift til opplæringsloven § 14-1. Krav til pedagogisk kompetanse for tilsetjing.
“Alle som skal tilsetjast i undervisningsstilling, må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med krava i rammeplanane for lærarutdanningane med forskrifter, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 andre ledd, eller ha tilsvarande pedagogisk kompetanse.”


Arbeidsoppgaver:

 • Du skal undervise elever som har krav på særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8. 
 • Du skal samarbeide med øvrige ansatte om undervisningen 
 • Du skal følge opp elevene sin læringsprogresjon når det gjelder fag og norskferdigheter.
 • Du skal gjennomføre kartlegging og rapportering
 • Du skal samarbeide med foresatte

Kvalifikasjoner:

 • Du har tyrkisk som morsmål og gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Du har kompetanse etter forskrift til opplæringsloven § 14-1 
 • Har du annen relevant utdanning kan du også søke
 • Hvis ingen søkere har godkjent lærerkompetanse etter forskrift til opplæringsloven, tilsettes vedkommende som lærer uten godkjent utdanning

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel og har evnen til å skape gode relasjoner til elever, foreldre og medarbeidere
 • Du har evnen til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Du er engasjert og er opptatt av elevenes læringsresultater
 • Du har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Et utfordrende og spennende miljø med engasjerte kollegaer.
 • Faglige utfordringer.
 • Lønns  etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Velferdsordninger for ansatte

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover. Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. Det er obligatorisk å legge ved relevante attester og vitnemål.

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

Gyldig politiattest iht. § 10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
Søkere må ha førerkort for personbil og disponere egen bil.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3918728
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune