Spørsmål rettes til

Knut Dagestad
tlf: knut@vossbl.no

Voss bygg og landskap AS

TØMRAR

Bygg og anlegg

Voss bygg og landskap AS er ei entreprenørbedrift som utfører alle byggjeoppdrag innan nybygg og rehabilitering. Bedrifta har i dag 12 tilsette og omsentaden i år vert nærare 30 mill.

Søkjer etter TØMRAR

Allsidig person med erfaring frå bygg og anlegg, fordel med fagbrev, men lang erfaring er like bra.

Må kunna beherska norsk både skriftleg og muntleg.

Knut Dagestad tlf. 474 42 514 – knut@vossbl.no
Morten Hansen tlf. 466 13 919 – morten@vossbl.no

 

Spørsmål rettes til

Knut Dagestad
tlf: knut@vossbl.no