• Bedrift
  Tingvoll kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2021
 • Sted:
  TINGVOLL
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  TINGVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4229258
 • Se her for andre jobber fra Tingvoll kommune

To faste stillinger som sykepleier

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kort om stillingen:
Er du sykepleier og ønsker deg en fast 100 % stilling med gode kolleger og spennende oppgaver? Har du lyst til å gjøre en forskjell i din arbeidshverdag og lyst til være med på å videreutvikle våre sykehjemstjenester?

Da ønsker vi deg velkommen til oss!

Sykehjemmet er en del av Heldøgns tjeneste som i tillegg består av Vonheim, vår avdeling for demens og psykogeriatri, institusjonskjøkken og aktivitetssenter. Tingvoll Sykehjem har 18 pasientrom fordelt på to etasjer. Vi har pasienter på langtidsopphold, rehabiliterings - observasjons- eller korttidsopphold. Vi setter pasienten i sentrum og søker et godt samarbeid med pårørende. Vi har fokus på pasientsikkerhet og tilbyr bl.a videreutdanning innen Trygg legemiddelhåndtering i samarbeid med Høgskolen i Molde. Vi har faste fagdager for sykepleiergruppen i turnusen vår.

Vi har ledig to faste stillinger som sykepleier ved Tingvoll sykehjem:

 1. 100% stilling i todelt turnus med arbeid hver tredje helg
 2. 75% stilling med arbeid i tredelt turnus og arbeid hver tredje helg.

Oppgi i søknaden hvilke stillinger du søker på.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å kartlegge og følge opp pasientenes medisinske behandling.
 • Sørge for å gi helhetlig pleie til pasientene.
 • Samhandling med lege, fysio- og ergoterapitjenesten, hjemmetjenesten, saksbehandler, pårørende og andre samarbeidsparter
 • Sørge for god dokumentasjon av utført tjeneste, situasjon og tiltak i tråd med lover og forskrifter.
 • Bidra til fagutvikling - samarbeid, veiledning og undervisning av kollegaer
 • Samarbeide på tvers av avdelingene. Veilede studenter.

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Sykepleierutdanning med autorisasjon 
 • Førekort klasse B

Ønsket kompetanse:

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet

Personlige egenskaper:
For oss er det viktig at du trives med mennesker, og at du ønsker å bruke faget ditt til det beste for pasientene.

De vi skal hjelpe har ulike medisinske behov, og du må derfor kunne sette deg inn i ulike sykdomsbilder og anbefalte behandlingsmetoder.

 • Du er fleksibel og har gode samarbeidsevner.
 • Du er engasjert og faglig trygg.
 • Du får lett oversikt og har evne til å se helheten.
 • Du må kunne jobbe selvstendig og i et team.
 • Du har evne til å bidra og skaper positivt arbeidsmiljø.

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Språk:
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger som er stolte over egen arbeidsplass
 • Vi har egen trivselsgruppe blant de ansatte
 • Nattevaktstillegg for de som går natt
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Bekreftede kopier eller originaler av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!

 
 • Bedrift
  Tingvoll kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2021
 • Sted:
  TINGVOLL
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  TINGVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4229258
 • Se her for andre jobber fra Tingvoll kommune