Detaljer


To faste ingeniørstillinger - avanserte immunologiske metoder

Avdeling for metodeutvikling og analyse er inne i en spennende utvikling fokusert på avanserte analyser som inkluderer en satsning på en massecytometri-plattform (CYTOF). Vi søker derfor to faglig kompetente og engasjerte ingeniører til vårt team.


Avdeling for Metodeutvikling og analyse er en sentral forsknings- og metodestøtteenhet i området, fordelt på to seksjoner. Våre ansatte er involvert i mange forskningsprosjekter på tvers av instituttet, og samarbeider også med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Du vil bli en del av seksjon II som har kjernekompetanse innen infeksjons- og vaksineepidemiologi og avanserte immunologiske laboratoriemetoder anvendt opp mot infeksjoner, vaksinasjon og helseeffekter av miljøfaktorer. Avdelingens andre seksjon jobber med metoder innen statistikk, modellering og bioinformatikk knyttet til infeksjoner.

De to stillingene er knyttet til aktiviteter og prosjekter innen immunologisk laboratoriearbeid, særlig videreutvikling, drift og bruk av instituttets massecytometri-plattform (CyTOF). Denne høydimensjonelle teknologien bruker vi til å forstå cellulære responser og identifisere immuncelleprofiler med anvendelser innen infeksjonssykdommer, vaksinasjonsoppfølging og helseeffekter av miljøfaktorer. Plattformen brukes også i samarbeidsprosjekter med forskningsmiljøer utenfor instituttet. Du vil derfor få rik mulighet for faglig utvikling og å inngå i tverrfaglige samarbeid.

Utover dette vil arbeidsoppgavene i hovedsak være knyttet til forskning og helseanalyse innen infeksjonsimmunologi og oppfølging av immunresponser etter vaksinasjon, samt bidra til daglig drift av laboratoriene. Vi har moderne laboratorier og benytter og videreutvikler en rekke immunologiske metoder for å studere humoral og cellulær immunitet, inkludert multipleks immunoassays (Luminex), flowcytometri, ELISA i tillegg til massecytometrien.

En stilling som forskningsingeniør på vår avdeling betyr varierte oppgaver, teamarbeid og mulighet til å bidra til å løse problemstillinger som er viktige for folkehelsa. Vi har et godt sosialt miljø i avdelingen, med en uformell og imøtekommende tone. 

Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.     

Søknadsfrist:
08.03.2021
Arbeidsgiver:
Folkehelseinstituttet FHI
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
To faste ingeniørstillinger - utvikling av avanserte immunologiske metoder
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4347415176
Sosial deling :