Ledig stilling

Tingvoll kommune

To faste 100 % stillinger som sykepleier

Offentlig forvaltning

Økokommunen Tingvoll ser på seg selv som en attraktiv arbeidsgiver med stolte og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater til det beste for våre innbyggere. Vi arbeider systematisk for å sikre at kommunen beholder, utvikler og anskaffer den kompetansen som er nødvendig for å gi kvalitet i tjenestene. -  Er du vår nye medarbeider? 

Kort om stillingene
Vi har ledig to faste stillinger som sykepleier på dag og kveld ved Tingvoll sjukeheim, med arbeid hver 3. helg. Stillingene er ledig fra 01.09.24, men oppstartsdato er fleksibel. 

Om tjenestestedet
Tingvoll sjukeheim yter omsorg og behandling til kronisk og alvorlig syke pasienter – ofte med komplekse sykdomsforløp. Sykehjemmet har 18 pasientrom fordelt på to avdelinger. Vi har pasienter på langtidsopphold, rehabiliterings - observasjons- eller korttidsopphold. Vernepleier ved sykehjemmet samarbeider med gode kollegaer ved sykehjemmet hvor vi finner helsefagarbeidere, pleieassistenter, sykepleiere, institusjonskokker og andre vernepleiere ved avdelingen. I tillegg samarbeider avdelingen med hjemmetjenestene og demensavdelingen ved behov.  

Tingvoll kommune går spennende tider i møte og ønsker å ta vare på gode medarbeidere:  

 • Vi skal ta i bruk Helseplattformen fra november 2024 
 • Vi prosjekterer for å samle deler av helsetjenestene våre i et felles helsetun, og skal bygge nye habiliteringsboliger 
 • Vi har de siste årene økt grunnbemanningen i turnusavdelingene 
 • Vi satser på oppgavefordeling i tjenesten ut fra kompetanse 
 • Vi satser på fagutvikling 

Arbeidsoppgaver: 

 • Bidra til at våre beboere opplever trygghet, føler seg verdsatt og blir behandlet med respekt 
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid i den kommunale helsetjenesten ut fra din kompetanse 
 • Følge gjeldende lovverk og prosedyrer innenfor de arbeidsoppgavene som tilhører fag- og tjenesteområdet. 
 • Legemiddelhåndtering 

Formelle kompetansekrav: 

 • Autorisasjon som sykepleier i Norge 
 • Førerkort kl. B  

Ønsket kompetanse: 

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel, men god opplæring vil bli gitt 
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

 Personlige egenskaper: 

 • Du har evne til å opptre rolig og være tålmodig, men samtidig se arbeidsoppgaver som må gjøres 
 • Du evner å ta ansvar i en periodevis hektisk hverdag 
 • Du er fleksibel, har stå på vilje, godt humør og liker å finne gode løsninger  
 • Du fungerer godt i team, men er også trygg i selvstendig arbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR" 

Vi tilbyr: 

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus  
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger 
 • Ansettelse på kommunale vilkår 
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner 
 • God pensjonsordning 

Språk
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før en eventuell ansettelse. 

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i helsetjenestene må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. 

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må egenerklæring tuberkulose, MRSA og taushetserklæring leveres ved tiltredelse. Du vil få tilsendt skjema ved eventuelt jobbtilbud. 

 Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål og lignende skal legges ved søknaden. Godkjente attester og vitnemål tas også med til et eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.   

Velkommen som søker!