Detaljer

 • Bedrift
  Tinn kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2020
 • Sted:
  RJUKAN
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  Tinn
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3159898
 • Se her for andre jobber fra Tinn kommune

Tinn kommune søker kommunedirektør

I Tinn kommune råder fortsatt ånden fra pionertiden. Viljen til å tenke nytt og skape endringer lever i beste velgående. Det var her et industrieventyr som endret verden, ble skapt. Tinn er en kraftkommune i dobbelt forstand. Det er ikke uten grunn at kommunens visjon er "Vi gjør det umulige mulig".


Nå søker vi en ny kommunedirektør som kan føre denne arven videre og lede kommunen og dens innbyggere inn i framtiden. Som kommunedirektør vil du ha det overordnede administrative ansvaret i Tinn kommune. Med deg i arbeidet vil du få både dyktige ansatte og engasjerte politikere. Tinn er en kraftkommune, men hos oss som i alle andre kommuner, står vi foran store endringer. Omstilling, nytenkning og innovasjon vil derfor være viktige stikkord for de kommende årene.

Som kommunedirektør er det derfor viktig at du evner å få til omstilling, samtidig som du både er en tydelig og en samlende leder. Du må klare å etablere god samhandling både internt og eksternt. Videre vil gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling og videreutvikling av kommunens kompetanse i bredden være viktig for å lykkes i stillingen. God og trygg økonomistyring likeså. Kreativitet, løsningsorientering og fokus på smarte, effektive og digitale løsninger vil også være viktig.

Sentrale oppgaver:

 • Ledelse/kommunikasjon/samhandling både internt i administrasjonen, i forhold til de tillitsvalgte og på politisk nivå
 • God økonomistyring
 • Lede og gjennomføre løpende utvikling, slik at kommunens driftsnivå hele tiden er tilpasset de økonomiske rammene
 • Ha fokus på gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet, belyst og konsekvensutredet, og at politiske vedtak blir gjennomført
 • Ha forståelse for og oversikt over kommunens næringsliv og med dette arbeide aktivt for å tilrettelegge for god samfunns- og næringsutvikling
 • Bygge godt omdømme og gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene
 • Bidra til at det etableres gode prosesser, prosedyrer og kontrollrutiner i organisasjonen
 • Ha det overordnede personalansvaret for kommunens ansatte


Bakgrunn/ erfaring:

 • Relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • God økonomisk forståelse og tilstrekkelig kompetanse til å ha ansvaret for den overordnede økonomistyringen
 • Ledererfaring fra større kompleks organisasjon i privat eller offentlig sektor
 • God kjennskap til og helst erfaring fra kommunal organisasjon eller offentlig forvaltning
 • Erfaring fra å arbeide opp mot politiske prosesser
 • Gode resultater fra ledelse av prosesser innen effektivisering, endring og utvikling
 • Erfaring fra arbeid med og overfor tillitsvalgte
 • Erfaring med relasjonsbygging og mediekontakt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne


Lederstil/personlige relasjoner:

 • Være en god og samlende leder og rollemodell
 • Trygg, tydelig, modig, troverdig og synlig som leder både internt og eksternt
 • Strukturert og metodisk og med god strategisk forståelse
 • Engasjert, motiverende og en som skaper engasjement
 • Kontaktskapende, åpen og god på relasjoner
 • Løsningsorientert, nytenkende og handlekraftig
 • Ha evne og styrke til å gjennomføre det som er satt i gang
 • Gode samarbeidsevner; lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig med integritet, og kunne ta avgjørelser

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig dersom det skulle være ønske om det.

For nærmere kontakt om stillingen kontakt gjerne ordfører Steinar Bergsland, tlf 404 02 513, eller vår rådgiver Jan S. Storstein, tlf. 950 09 444. Kortfattet søknad med CV sendes snarest.

Søknadsfrist: 27. september 2020

-------------------------------------------------------------------------

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.