Ledig stilling

Tingvoll kommune

Tingvoll legesenter har ledig fastlegehjemmel.

Offentlig forvaltning

Det er ledig fastlegehjemmel i Tingvoll kommune, da en av våre gode fastleger gjennom mange år skal nå over i en ny tilværelse som pensjonist. Det blir dermed en mulighet for ny lege til å kunne ta over jobben i et godt etablert og trivelig sosialt og faglig arbeidsmiljø. Listelengden er på 980 pasienter.

Om legesenteret:
Tingvoll legesenter består av 3 fastlegehjemler, 1 turnuslege og 3 faste medarbeidere (helsepersonell). Det er meget stor stabilitet ved legesenteret.

Legene er selvstendige næringsdrivende med delt ansvar (DA) med kommunal driftsavtale (8.2 modell). Det foreligger en intern samarbeidsavtale mellom de 3 hjemmelshaverne som regulerer driften. Ny hjemmelsinnehaver må inngå avtale rundt de økonomiske overdragelsesbetingelser med fratredende lege.

Dersom legehjemmelen avsluttes og det ikke er nye søkere, forplikter Tingvoll kommune seg til å gå inn i avtalen på ellers like vilkår.

Alle legene inngår i legevaktarbeid. Legevakt er organisert både på legesenteret i Tingvoll (daglegevakt/hverdager 08.00 – 16.00) og i interkommunal legevakt (kveld/helg og høytider). Interkommunal legevakt er stasjonert i Kristiansund, og består av kommunene: Averøy, Gjemnes, Kristiansund (vertskommune) og Tingvoll.

Tingvoll legesenter DA er utstyrt med EKG, 24 t- BT apparat, spirometri mm. Journalsystem er pt System X.

Allmennmedisinske offentlig legearbeid kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke.

Informasjon om søknad

 • Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.
 • Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.

Arbeidsoppgaver

 • Hjemmelen kan bli tillagt inntil 20 % offentlig allmennlegearbeid.
 • Hjemmelen deltar i offentlig legevaktsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, dersom du ikke er spesialist i allmennmedisin.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter/erfaringer vektlegges
 • Krav om politiattest
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Embetsstudie

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Strukturert og evne til å arbeide selvstendig

Planlagt overdragelse. Snarest.

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel:

Fastlegepraksis i Tingvoll kommune drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310.

Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.

Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Utlysning finnes også på legejobber.no

Vi ønsker deg velkommen som søker!

 

Kontaktinformasjon:

Fastlege Bjarne Storset Tel: 924 51 100
Fastlege/kommuneoverlege Thomas Bulling Tel: 468 49 076
Helse- og omsorgssjef Jorid H. Kamsvåg Tel: 959 46 905