Ledig stilling

Orkland kommune

Tilkallingsvikarer søkes til Lensvik og Lysheim skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Orklandsskolen har et brennende hjerte for elevene. I Orklandsskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever og stimulere ​​den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle.  Vårt felles satsningsområde er å gi praktisk og variert opplæring som oppleves relevant for elevene.

I Orkland kommune får lærerne utvikle seg i profesjonelle læringsfellesskap for å gi barn og unge de beste læringsbetingelser. Vi har behov for flere dyktige og dedikerte lærere som kan bidra til gode skolemiljø, bygge trygge klassefellesskap der elever lærer, skape robust ungdom og bidra til å forhindre utenforskap. Vil du være en del av dette laget?  

Lensvik og Lysheim skole er en felles enhet med felles ledelse. Lensvik skole er en 1-10 skole som ligger midt i sentrum av Lensvik. Mens Lysheim skole er en fådelt skole(1-7) som ligger i Vassbygda.

Lensvik skole er nesten helt ny, åpnet mars 2022. Skolen har til sammen ca. 170 elever og ca. 22 ansatte. Lysheim skole har til sammen 20 elever og 4 ansatte. De samarbeider med Mølnbukt barnehage om SFO, som ligger i tilknytting til skolen.

Skolenes visjon er «Trygghet, trivsel, mestring, læring». Vi arbeider for at alle elever skal ha det godt og trygt på skolen og føle tilhørighet. I opplæringen har vi fokus på praktiske og varierte arbeidsformer.

Ansatte samarbeider tett om alle oppgaver og tar felles ansvar for barna. Vi har et godt og inkluderende skolemiljø!

Lensvik og Lysheim skole søker etter tilkallingsvikarer i lærerstilling og fagarbeiderstilling som kan stille på kort varsel til kortere og lengre vikariater ved fravær hos de faste ansatte ved skolen. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning(planlegge, gjennomføre og vurdere)
 • Faglærer for klasser og grupper
 • Spesialundervisning kan være aktuelt
 • Planlegge og gjennomføre variert og praktisk opplæring
 • SFO/skoleassistent(fagarbeider)
 • Bidra i det lærende profesjonsfellesskapet ved skolen
 • Sikre at alle elevene opplever god utvikling og mestring, både faglig og sosialt
 • God på samarbeidsevne og relasjonsbygging med både elever, kolleger og foresatte 

Kvalifikasjoner

 • Lærerutdanning eller pågående lærerstudiet.
 • Fagarbeider, men søkere med annen relevant erfaring kan være aktuell (SFO/skoleassistent)

Personlige egenskaper

 • Positivt menneskesyn og være glad i å jobbe med barn og unge
 • Evne å se det enkelte barnet og tenke helhetlig rundt barn og unges oppvekstmiljø
 • Tydelig klasseleder og relasjonsbygger
 • Evne å ta initiativ, være fleksibel og samarbeide
 • Lojal og ansvarsfull
 • Positiv bidragsyter i skolens videre utvikling og skolens gode arbeidsmiljø
 • Være løsningsorientert i et travelt miljø 

Vi tilbyr:

 • Et godt, inkluderende og kompetent arbeidsmiljø med stor grad av humor, trivsel og arbeidsglede
 • Muligheter for personlig utvikling i profesjonelle læringsfellesskap
 • En kollektiv læringskultur og å være en del av et team
 • En hektisk, variert og meningsfull arbeidshverdag
 • En vi-skole der alle ansatte er opptatt av våre barn og våre kollegaer, og der nærmiljøet stiller opp for og bryr seg om skolen sin
 • Oppfølging av nyutdannede lærere
 • Mulighet for relevant etter- og videreutdanning
 • En skoleeier som prioriterer kompetanseutvikling og tverrfaglig laginnsats.
 • Lønn etter sentralt lønns- og stillingsregulativ, og gode pensjons- og forsikringsordninger

Bekreftede vitnemål og attester lastes opp og vedlegges.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Har du spørsmål angående stillingene, ta gjerne kontakt med Erlend Ysland(rektor) på telefon 41318247 eller e-post erlend.ysland@orkland.kommune.no

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.  

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk

Nysgjerrig på Orkland? På InOrkland.no finner du alt du trenger å vite om å bo, jobbe og leve her.
Lenke: InOrkland