Ledig stilling

Orkland kommune

Tilkallingsvikarer Lensvik og Mølnbukt barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Orklandsbarnehagen har et brennende hjerte for barna. I Orklandsbarnehagen skal barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Vi legger vekt på å skape gode relasjoner til barn og mellom barn. Orkland kommunes verdier modig, klok og nær skal bidra til trygghet, tilhørighet og mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt barnehagemiljø. 

I Orkland kommune får barnehageansatte utvikle seg i profesjonelle læringsfellesskap for å gi barn et barnehagetilbud med god faglig kvalitet. Vi har behov for flere dyktige og dedikerte ansatte som kan bidra til gode barnehagemiljø.  Vil du være en del av dette laget?  

Lensvik og Mølnbukt barnehager har behov for tilkallingsvikar(er), med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver som tilkallingsvikar 

 • Deltakelse i lek og aktiviteter sammen med barna
 • Samarbeid med andre ansatte
 • Praktisk arbeid 

Kvalifikasjoner 

 • Barnehagelærer/barnehagelærerstudent
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Assistent
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra barnehage er en fordel, men ikke et krav  

Personlige egenskaper

 • Positivt menneskesyn, og har et bevisst forhold til deg selv som rollemodell for barn og kollegaer.
 • Evner å ta barneperspektivet, er tydelig til stede, engasjert og deltakende i barns trivsel og utvikling.
 • Evner å se det enkelte barnet og tenke helhetlig rundt barn og unges oppvekstmiljø
 • Gode evner til å skape tillit og gode relasjoner.
 • Bidra til å skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage med respekt og omtanke for barn og foresatte.
 • Evner å ta initiativ, være fleksibel og samarbeide godt
 • Lojal og ansvarsfull
 • Ha en positiv innstilling og være en aktiv bidragsyter i barnehagens utviklings- og endringsprosesser.
 • Være løsningsorientert og se muligheter
 • Glad i å være ute og nysgjerrig på hva naturen har å tilby   

Vi tilbyr

 • Et godt, inkluderende og kompetent arbeidsmiljø med stor grad av humor, trivsel og arbeidsglede
 • En utviklingsorientert barnehage. Du blir en del av kommunens satsing 

Små skritt store sprang - barnehagemiljø med fokus på samspillskvalitet

 • En kollektiv læringskultur og å være en del av et team
 • En hektisk, variert og meningsfull arbeidshverdag
 • Oppfølging av studenter og nyutdannede barnehagelærere
 • En barnehageeier som prioriterer kompetanseutvikling og tverrfaglig laginnsats.
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  

Søknadene behandles fortløpende. Aktuelle søkere inviteres til samtale/intervju. 

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Har du spørsmål angående stillingen, ta kontakt med enhetsleder Torill Leinhardt på telefon 47 64 08 02 eller e-post torill.leinhardt@orkland.kommune.no

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk. 

Nysgjerrig på Orkland? På InOrkland.no finner du alt du trenger å vite om å bo, jobbe og leve her.
Lenke: InOrkland