Ledig stilling

Orkland kommune

Tilkallingsvikarer/helgestillinger ved Orkdal helsetun

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Orkdal helsetun i Orkland skal tilsette dedikerte medarbeidere med framoverlent holdning og arbeidslyst.  

Vi søker deg som ønsker å være tilkallingsvikar ved Orkdal helsetun kortere og lengre vikariater.  

Vi ønsker fortrinnsvis personer med helsefaglig utdanning, men personer uten fagutdanning kan også søke. Dersom din søknad er av interesse for tilkallingsvikariat, vil du bli kontaktet for samtale/intervju 

Din søknad vil gjelde frem til 31.12.2023.  

Dersom du fortsatt er interessert i å være tilkallingsvikar neste år må du søke på nytt i 2024. 

Stillingsstørrelsen vil variere ut fra om man er tilkallingsvikar eller jobber helg. 

Orkdal helsetun består av om lag 180 ansatte som gir et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Vi har tilbud om dagplasser, korttidsplasser og langtidsplasser.  

Du er velkommen til å ta kontakt med våre ledere for å få mer kjennskap til stillingen og andre ting du måtte lure på.  

Hvem er du? 

  • Du har utdannelse svarende til stillingen du søker, har gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon, relevant lovverk og bruk av IKT- verktøy. 
  • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig og evner å være fleksibel og løsningsorientert. 
  • Du er engasjert og evner å både jobbe selvstendig og i team, samt kan bidra til å utvikle og forbedre tjenesten. 
  • Du kan identifisere deg med og lar deg inspirere av kommunens verdigrunnlag: Modig, Klok og Nær 

Hva kan vi tilby? 

  • Spennende stillinger i en enhet med sterkt fokus på utvikling og gode møter mellom mennesker. 
  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø 
  • Fagutvikling og kompetanseheving i henhold til pasientsikkerhetsprogrammets program for tidlig oppdagelse av forverret tilstand og en tilpasset versjon av NEWS 
  • Forbedringsarbeid knyttet opp mot forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helsetjenesten 
  • Positivt og godt etablert arbeidsmiljø
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Orkland kommune har som grunnprinsipp å tilby hele og faste stillinger, og vi jobber for å fremme en heltidskultur i vår organisasjon. Samordning av ledige stillingsandeler og gi tilbud til ansatte om økte stillinger er noe som vi jobber aktivt med. Av og til må vi gjøre unntak fordi vi har prøvd de mulighetene vi kan. Dette er bakgrunnen for en slik utlysning. Selv om det er en liten stilling, så kan den godt egne seg å søke på for studenter, skoleelever eller de som allerede har et annet arbeidsforhold fra før – og som er kvalifisert.   

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsnedsettelser.

Nysgjerrig på Orkland? På InOrkland.no finner du alt du trenger å vite om å bo, jobbe og leve her.
www.inorkland.no