Ledig stilling

Nittedal kommune

Tilkallingsvikarer barnehage

Offentlig forvaltning

VIL DU VÆRE MED Å LEGGE TILRETTE FOR LEK OG LÆRELYST?

Er du en trygg, leken og omsorgsfull voksen som vil være med å skape gode hverdager for barn?
De kommunale barnehagene i Nittedal kommune søker tilkallingsvikarer ved både kort- og langtidsfravær.

Barnehagene har stort faglig fokus og er opptatt av å jobbe målrettet for å gi barna gode hverdager hver dag!

Det er totalt 5 kommunale barnehager; Mortetjern som ligger i søndre, Nygård og Bjertnes som ligger i midtre, Åneby og Tøyen i nordre del av kommunen. 

Se gjerne kommunen hjemmeside for mer informasjon om den enkelte barnehage.

Har du anledning til å bidra litt eller mye? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ha medansvar for barnas omsorg, trygghet, lek, trivsel og utvikling
 • Delta i utforming, gjennomføring og evaluering av barnehagens
  pedagogiske innhold
 • Bidra til et godt samarbeid hjem-barnehage
 • Delta i kompetansehevende tiltak i tråd med barnehagens utviklingsbehov

Kvalifikasjoner:

 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig
 • For personer med annet morsmål enn norsk eller samisk, bestått norskprøvenivå A2 (skriftlig) B1 (leseforståelse, lytteforståelse og muntlig)

Personlige egenskaper:

 • At du er tilstede med hele deg - med "hodet og hjertet"
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjert og aktiv
 • Evne både til selvstendig arbeid samt samarbeid med andre
 • Du må kunne ta imot veiledning
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En aktiv og spennende hverdag
 • Veiledning
 • Lønn etter tariff
 • God pensjonsavtale
 • Faglig utvikling i en lærende organisasjon

  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.I hht.  Barnehagelovens § 30, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, . Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd. I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.