Detaljer

 • Bedrift
  Fjord1 ASA
 • Søknadsfrist
  01.11.2020
 • Sted:
  KRAKHELLA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Samferdsel og infrastruktur
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  KRAKHELLA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3195050
 • Se her for andre jobber fra Fjord1 ASA

Vikariat som maskinsjef i sambandet Krakhella-Rysjedalsvika-Rutledal, pt. MF Losna

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa!

Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest
attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden!


Fjord1 har ledig eit 6 månaders vikariat i stilling som maskinsjef på ferjesambandet Krakhella-Rysjedalsvika-Rutledal, pt. MF Losna.

Skiftordning: 2 veker på og 1 veke av - 2 veker på og 3 veker av.

Sambandet har tilgang på hybel.

Ein flott jobb å kombinere med familieliv og fritid!

Arbeidsoppgåver
 • Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine krav
 • Vedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystem
 • Skal saman med skipsførar bidra til at trggleikstyringssystemet vert fulgt og at det er samsvar med ISM koden
 • Sørge for opplæring av personell under si leiing
 • Oppgåver knytt til alarminstruks
 • Oppdatere og ajourhalde jobbeskrivelsar i vedlikehaldssystemet og reservedelsoversikt
 • Akrivering og vedlikehald av fartøyet sine tegningar og tekniske manualar
 • Halde dagleg oversikt over behaldning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatn
 • Føre maskindagbok/kladd og oljedagbok i samsvar med interne og eksterne krav
 • Budsjettering/oppfølging og bestilling av reservedeler og utstyr innanfor sitt ansvarsområde
 • Sørge for at stoffkartoteket er tilgjengeleg og oppdatert
 • Sørge for reinhald og brannførebygging innanfor sitt ansvarsområde
Kvalifikasjonar
 • M3 eller M4 maskinist med fullført utdanningsløp og 6 mnd fartstid
 • Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta
 • Krise- og passasjerhandtering
 • FSE e-læring
 • Gyldig helseerklæring
 • Allsidig erfaring som maskinsjef
Personlege eigenskapar
 • Evne til å arbeide tett med andre mennesker over tid
 • Godt humør
 • God kommunikasjonsevne
 • Serviceinnstilt
Vi tilbyr
 • 6 månaders vikariat
 • Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og DNMF
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø.
 • Gode velferdsordningar
 • Tilgang på hybel
 • Skiftordning: 2 veker på og 1 veke av - 2 veker på og 3 veker av