Detaljer

 • Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  GJERDRUM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJERDRUM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3263802
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune

Tilkallingsvikar skole

Gjerdrum barneskole er en 1-7 skole beliggende i hjertet av Ask. Skoleåret har 2020-21 har vi ca. 350 elever og 50 ansatte, fordelt på skole, SFO og en base for multifunksjonshemmede elever. Vi har store uteområder, og relativt kort vei til turområder.Skolen har et høyt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter, og jobber systematisk med lese-, skrive- og regnestrategier. Hos oss skal hver elev følges opp systematisk både faglig og sosialt, og alle kontaktlærere har nedsatt ekstra tid til individuell oppfølging av elevene. 

Skolen har engasjerte og dyktige pedagoger som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i team på hvert trinn, og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, samt felles ansvar for elevenes resultater og læring. Vi vektlegger arbeid med elevenes psykososiale miljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene.

Gjerdrum barneskole er en lærende organisasjon og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle felles rutiner, praksis og kompetanse, slik at vi sammen skaper bedre elevresultater. Skoleutviklingen er i tråd med strategiplanen for skoler, SFO og barnehager. Vi jobber etter modellen "robuste klasserom", og er deltakere i trivselslederprogrammet. Alle elever disponerer eget læringsbrett eller egen PC, og vi er i en prosess der disse integreres som verktøy i undervisningen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt fortløpende til intervju.

Arbeidsoppgaver

Skolen har behov for vikarer som kan trå inn på kort varsel.
Du søker etter det som motiveres av å undervise og som har gode verktøy for å holde elevene konsentrert og i læringsmodus gjennom dagen. 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker fortrinnsvis vikarer med erfaring fra skole.
God relasjonskompetanse og god klasseledelse kan veie opp for manglende erfaring.

Personlige egenskaper

Som person må du være tydelig, rettferdig, engasjert, nysgjerrig og robust.
Du må like utfordringer og kunne omstille deg på kort varsel. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn etter gjeldende avtaleverk.

For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer. Politiattest må leveres før tiltredelse. Aktuelle søkere innkalles til intervju.
Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.gjerdrum.kommune.no. Søknader som ikke leveres elektronisk, vil ikke bli tatt med i vurderingen. Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved eventuelt intervju. Referanser må oppgis.