Detaljer


Lærer: Tilkallingsvikar / fast vikar

Vi har behov for tilkallingsvikarer i løpet av dette skoleåret. Det kan også bli aktuelt med kortere eller lengre vikariat. Vi søker en lærer som kan undervise i mange ulike fag, hovedsakelig på barnetrinnet. Vi søker deg som har et stort engasjement for trivsel og læring samt har en god evne til samarbeid med kollegaer og foresatte mot felles mål. Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning. Vi bruker digitale verktøy og læringsplattform aktivt på alle trinn, så evne og interesse for å jobbe på digitale plattformer er en viktig kompetanse. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Den som ansettes må forplikte seg på skolens basis og formål og kunne gi sin tilslutning til skolens verdidokument. Vi tilbyr lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende lovverk og tariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Politiattest er påkrevd i forbindelse med tilsetting, jf. friskoleloven § 4-3.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor Håkan Funck, tlf. 967 06 192 eller inspektør Trude Thomassen, tlf. 918 88 599.

Søknad registreres her på karriere.no

Er du interessert? Vi oppfordrer til å søke så raskt som mulig da vi tilsetter fortløpende.

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater