Detaljer


Telemark Toppidrett Ungdomsskole Porsgrunn søker lærer

Vi søker etter lærer med undervisningskompetanse i fagene norsk og engelsk. Stillingen utgjør ca. 60% første skoleår med mulighet for hel stilling fra høsten 2021. Undervisningskompetanse i andre av skolens fag, samt spesialpedagogisk kompetanse vil være en fordel og vil kunne medføre en større stilling fra høsten 2020.

Vi kan tilby en spennende jobb med ungdom, skole og idrett og en viktig rolle i et utviklingsorientert fagmiljø.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting.


TTU er for elever som ønsker å kombinere daglig trening med skole i et miljø som ivaretar idrettsglede og et godt læringsmiljø. Verdiene mot, respekt og engasjement ligger til grunn for vår visjon:

"Med idrettsglede, læring og mestring utvikler vi hele mennesket"

TTU Porsgrunn starter opp høsten 2020 med 30 elever på 8. trinn i flotte lokaler og med gode treningsfasiliteter på Kjølnes i Porsgrunn. Skolen er godkjent etter Friskolelova, og tar sikte på å utvide til 90 elever med 10-12 ansatte i løpet av 3 år.

Søknad og CV sendes via www.finn.no evt. til alv.oystese@ttskole.no innen 3. april.