Teknisk sjef

SelectionPartner

Rekruttering og bemanning

Attraktiv lederstilling i solid og bærekraftig kraftvirksomhet

Vi ser etter en samarbeidsorientert leder som vil videreutvikle våre tekniske avdelinger bestående av 22 kompetente folk innen vassdrag, tekniske disipliner og IKT. Via god og tverrfaglig samhandling leveres målorienterte, gode og planmessige resultater. Det overordnede ansvaret handler om å sørge for spisskompetanse innen de nevnte områdene. I tillegg kommer teknisk og strategisk fokus på optimal utnyttelse av kraftressursene. Teknisk sjef sørger også for å fremme prosjekter og tekniske investeringer, med langsiktig og helhetlig blikk på kontinuerlige forbedringer. 

Vi søker en positiv og kommunikasjonssterk leder med bransjerelevant og teknisk kompetanse. Vi byr på samfunnsviktige og varierte lederutfordringer. Stillingen er sentral i en solid og bærekraftig bedrift med godt omdømme. Du kan se fram til et fint arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og bra betingelser. 

Vår visjon er å være en være en ledende produsent av vannkraft

Arbeidsoppgaver:

Ansvaret handler om å lede, motivere og videreutvikle dyktige og engasjerte medarbeidere i de tekniske avdelingene, herunder:

 • Sikre at kompetanse og resultater er i tråd med våre mål og planer
 • Sørge for rutiner og prosedyrer som sikrer trygg og forbedringsorientert utførelse av tilhørende oppgaver - med tydelig fokus på HMS, kvalitet og beredskapsinnsats
 • Utarbeide forslag til strategi, mål, planer og budsjetter innen bedriften tekniske områder
 • Styre og følge opp økonomi - samt rapportere og følge opp resultater og avvik
 • Inspirere, motivere og være en sparrende leder som gjennomfører medarbeidersamtaler og sørge for å utvikle eller rekruttere framtidsrettet kompetanse
 • Samarbeide med tilliggende avdelinger, eiere, myndigheter og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk utdanning
 • Bransjerelevant erfaring som leder og/eller prosjektleder
 • Bred digital kompetanse
 • God i norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Identifisere deg med visjon, verdier og strategi
 • Påvirkningssterk og relasjonell
 • Samarbeidende og teamorientert
 • Analytisk, strategisk og målrettet
 • Positiv og kommunikasjonsterk

Vi tilbyr:

 • Samfunnsviktige og varierte lederutfordringer
 • En sentral lederrolle med betydelig ansvar og fullmakter i en solid og bærekraftig virksomhet med godt omdømme
 • Et godt læringsmiljø og brede utviklingsmuligheter
 • Gode og ordnede betingelser
 • Mulighet for tjenestebolig eller støtte til pendling

Annet | Søknad | Tips

 • Kontakt gjerne Frank Amundlien eller Stefan Jensen i SelectionPartner for en konfidensiell samtale
 • Se viktig informasjon om personvern
 • Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle nyansatte 
 • Se gjerne informasjon om Tonstad
 • Kjenner du en aktuell kandidat som vi bør kontakte, så send oss gjerne ditt fortrolige tips

Oppdatert og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no

Stikkord: Statkraft, Agder Energi, Lyse, Skagerak, Statnett, vannkraft, fornybar energi, hjemmekontor, Kristiansand, Stavanger, direktør
Det tilbys oppgaver med paralleller til selskaper (som for eksempel) Equinor, Kongsberg, Multiconsult og Aker Solutions