Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Teknisk inspektør

Direktorater og tilsynsorgan

Brenner du for det maritime Norge og har et ønske om å påvirke fremtidens fartøy? Da kan dette være en stilling for deg! 

Vi ser etter deg som har interesse og erfaring med ny teknologi, og den spennende utviklingen maritim næring nå er inne i knyttet opp mot det grønne skiftet. 

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrert fartøy, og utenlandske fartøy som anløper norske havner. I avdeling for operativt tilsyn har vi over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs hele kysten som hver dag jobber for å sikre liv, helse og materielle verdier om bord. 

Norge er verdensledende i bruk av ny grønn teknologi, og det pågår en rekke spennende prosjekter for å redusere utslipp på norske skip. For å styrke vårt tilsynsarbeid søker vi nå etter en inspektør med særlig fokus på ny teknologi.

Florø tilsynskontor er en del av Region 3 sammen med Bergen regionskontor. Regionen består av totalt 20 ansatte, fordelt på 7 i Florø og 13 i Bergen. Vi søker nå etter ansatt nummer 8 i Florø.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilsynsarbeid, særlig rettet mot ny teknologi
 • Bidra med oppfølging av ny teknologi på nybygg, ombygginger og seilende fartøy i inn og utland
 • Ha tett kontakt med lokal maritim næring og utdanningsinstitusjoner
 • Følge tett med på utvikling og trender
 • Bidra med ny teknologi arbeid inn i Sjøfartsdirektoratets kjerneprosesser, eksempelvis regelverksarbeid / internasjonalt arbeid
 • Bidra med utvikling av sjekklister rundt ny teknologi
 • Bidra med opplæring og erfaringsoverføring internt i Sjøfartsdirektoratet

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning som maskinist eller nautiker tilsvarende kl. M1/D1, eller ingeniørutdanning innen relevant fagkrets – begge i kombinasjon med 5 års erfaring i tilknytning til maritimt fagområde
 • Kompetanse innen elektro/automasjon, brann/eksplosjonssikring og kjemikalier er ønskelig
 • Kompetanse innenfor nye energibærere i maritim sektor
  • Hydrogen
  • Batteri
  • Ammoniakk
  • Etc.
 • Det kreves sertifikat for personbil

Personlige egenskaper:

 • Kundeorientert, løsnings- og resultatorientert, selvstendig og ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, gode analytiske evner og gode framstillingsevner på norsk og engelsk
 • Liker å jobbe i inkluderende team som utvider kompetansen ved aktivt å dele kunnskap
 • Personlig egnethet vektlegges

Sjøfartsdirektoratet er en dynamisk arbeidsplass hvor man stadig kan tildeles nye oppgaver. Det er derfor ønskelig at våre ansatte liker utfordringer, og raskt kan sette seg inn i nye tekniske- og operasjonelle problemstillinger.

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, spesielt innen autonomi og nye energibærere. I tillegg har vi et særskilt fokus på digitalisering av tjenester opp i mot næringen og interne prosesser. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø - noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i stillingskode 1087 overingeniør med brutto årslønn kr 515 000 - 620 000,  eller 1181 senioringeniør med brutto årslønn kr 554 000 - 750 000. 

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Vi har retningslinjer for fleksibelt arbeidssted
 • Gode pensjons-, låne- og  og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kompensert reisetid og betalt overtid
 • Gode velferdstilbud

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene - det vil si positivt særbehandlet på denne måten - må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon her.

For mer informasjon om hvem Sjøfartsdirektoratet er og hva vi kan tilby - sdir.no