Ledig stilling

Active People AS

Technical Manager

Bemanning og rekruttering

Kitron er et solid selskap med en lang historie. Vi er et sosialt ansvarlig selskap som vektlegger bærekraft og ansvarlig produksjon. Kitrons verdier er forpliktelse, innovasjon og engasjement. Som kontraktsprodusent av et bredt spekter av avansert elektronikk i et globalt marked, bidrar vi til utvikling og innovasjon i flere sektorer på verdensbasis. Vi opplever betydelig vekst i etterspørselen av våre tjenester, særlig drevet av elektrifiseringen i industrien generelt og de betydelige investeringene i forsvarsindustrien spesielt. Virksomheten har et betydelig vekstpotensial i årene som kommer, og derfor skal vi blant annet utvide vår kapasitet gjennom nytt og moderne produksjonsbygg på Longum i Arendal.
 
Vi bygger også virksomheten for videre vekst ved å øke antall ansatte og gjøre justeringer i organisasjonen. Vår Technical Manager har nylig gått over i en annen rolle i Kitron, så vi søker derfor etter hans erstatter. Denne lederrollen er sentral i selskapet og inngår i ledergruppen. Du er ansvarlig for de tekniske prosesser og ressurser, og vil lede dyktige medarbeidere som jobber med produksjonsteknikk, utvikling, test, konfigurasjon og komponentteknikk. Avdelingens om lag 75 ansatte jobber i kundeteam hvor de har et særlig teknisk ansvar for kundens produkter. Som Technical Manager vil du jobbe tett med Salg, Operations, Supply Chain og øvrige avdelinger og  prosesser, men også mot søsterselskaper og andre ressurser i konsernet - samt ikke minst med våre kunder.

Personen som tilsettes må tilfredsstille alle krav for å bli sikkerhetsklarert. 

Kvalifikasjoner:

  • Høyere relevant teknisk utdanning
  • Ledererfaring fra produksjons- og eller teknologivirksomhet
  • Ønskelig med kompetanse innen data/elektronikk/mekatronikk og/eller produksjon
  • Erfaring fra produksjonsteknologi, robotisering og automatisering
  • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

  • Dyktig leder som identifiserer seg med selskapets verdier
  • Lederevne, -vilje og -glede, gode samarbeidsevner og positiv innstilling
  • Forretnings-, prosess- og utviklingsorientert; demonstrerte evner til å finne løsninger og å skape resultater
  • Opptatt av å inspirere og utvikle medarbeidere; godt humør
  • Systematisk og strukturert arbeidsstil tilpasset et dynamisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

Først og fremst vil du få en sentral lederrolle i et internasjonalt selskap i sterk vekst. Ditt bidrag betyr noe for vår fremtidige suksess, og du bidrar dermed til å sikre at Kitron forblir en ledende virksomhet internasjonalt og en hjørnesteinsbedrift lokalt. Hos oss vil du få en variert hverdag, hvor du skal samarbeide med ulike kolleger og kunder både i Norge og i utlandet. Du vil få muligheten til å bryne deg på mange spennende faglige utfordringer! Vi har også fokus på kontinuerlig utvikling av kompetansen til våre ansatte.