• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3795535
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Teamleder mellomtrinn

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne og lederne. Derfor satser vi på de som vil bli med hos oss. -Er du en av dem?
I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling.

Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes fram. Skoleutvikling skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: "Kontinuitet og fornyelse".

Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel".
Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Grunnskolen i Larvik har høye ambisjoner for elevene og er i utvikling mot bedre læringsresultater for den enkelte elev. Det er høye forventninger til skoleledelsen og lærere i å utvikle skolen til gode læringsfellesskap hvor alle elever skal oppleve å høre til. Skolens utviklingsarbeid er basert på kunnskap og forskning, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedringer.

Elevene i Larvikskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Dette betyr konkret at nettbrett skal bli et naturlig verktøy for elever og lærere. Alle elevene i Larvikskolen har egen iPad.  Målet er at bruk av digitale hjelpemidler i skolen skal øke det generelle læringsutbyttet. Ambisjonen er at Larvik skal være ledende blant kommunene i Norge når det gjelder systematisk pedagogisk bruk av IKT i skolen.
Larvikskolen legger vekt på et godt skolemiljø, der arbeidet med vennskap, inkludering og sosial kompetanse har prioritet og er deltakere i læringsmiljøprosjektet.
Larvik kommune er en realfagkommune.
Larvikskolen samarbeider med barnehager og videregående skole for å sikre elevenes utvikling og læring i et 0-16 års perspektiv.
Bli med på laget som skal gjøre Larvikskolen enda bedre!

På Tjodalyng skole vil det bli ledig 100 % teamlederstilling for  5. - 7. trinn fra høsten 2021.

Stillingen inneholder noe undervisning.

Arbeidsoppgaver:

 • Teamleder har delegert personalansvar for 5. - 7. trinn
 • Elevenes overganger barneskole- ungdomsskole hører til teamleders oppgaver
 • Teamleder er tillagt ansvar for driftsoppgaver som organisering av undervisningen, bestillinger, innkjøp, romdisponering osv

Som teamleder på Tjodalyng skole, skal du videre: 

 • bidra til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø for alle elever
 • ha pedagogisk ansvar for elevenes læringsmiljø, læringsresultater herunder TPO, spes.ped, foreldresamarbeid og eksterne samarbeidspartnere som gjelder teamet
 • ha oversikt over elevenes læringsutbytte og trivsel og vurdere hvilke faktorer som påvirker resultater og trivsel i positiv retning
 • lede teamets læring og utvikling i profesjonelle læringsfellesskap og støtte lærerne i sin egen utvikling
 • lede teamets videre utviklingsarbeid knyttet til innføring av ny læreplan
 • sikre god strategisk bruk av ressurser som f. eks. timeplanlegging,  organisering av vikarordning, tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak
 • ivareta et aktivt og godt samarbeid med elevenes foresatte

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant pedagogisk praksis og utdanning, gjerne med tilleggsutdanning i skoleledelse.
 • Du har kompetanse i pedagogisk ledelse som påvirker elevers læring og utvikling i positiv retning.
 • Du har gode digitale ferdigheter.

Personlige egenskaper:

 • Du har høye forventninger til elevers læring og trivsel.
 • Du har engasjement for alle elever.
 • Du evner å skape gode relasjoner.
 • Du har engasjement for skoleutvikling og profesjonsutvikling.
 • Du er lagspiller
 • Du har stor arbeidskapasitet, og er strukturert og systematisk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med flotte og engasjerte kolleger, hvor en god kultur sitter i veggene!
 • Lønn etter avtale/etter gjeldende tariffavtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Lederutvikling som styrker profesjonsfellesskapet i skolens ledergruppe i nettverk med Larvikskolenes ledergrupper.
 • En skoleeier med hovedfokus på å støtte og utvikle pedagogisk ledelse på skolene som virker positivt inn på elevenes læringsutbytte og trivsel.
 • Program som kvalifiserer skolens ledergrupper til å lede utviklingsarbeidet med fagfornyelsen.
 • Skolebasert kompetanseutvikling knyttet til digitale læremidler, språkopplæring, nye læreplaner og utforskende og problemløsende undervisningsmetoder.


Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3795535
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune